Mere om BDM

HVEM ER VI?

Brødremenighedens Danske Mission (BDM) er et folkekirkeligt missionsselskab med en særlig relation til Brødremenigheden. Vi har et bredt bagland med venner og givere fra mange forskellige sammenhænge.

Brødremenighedens Danske Mission (BDM) er et folkekirkeligt missionsselskab, der for tiden primært arbejder i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien. 

Hovedformålet er at præsentere evangeliet, den kristne tro til mennesker og medvirke til, at fattige menneskers tilværelse bliver bedre.

Når mennesker, inspireret af kirkens Herre, Jesus Kristus, påtager sig ansvar for videregivelse af evangeliet, er det mission.

Missionens bærende kraft er Gud, som vil, at alle mennesker skal frelses.

  • Mission indebærer, at Gud kalder og sender, og at vi lader os sende
  • Mission er forkyndelse undervisning og diakoni.
  • BDM arbejder med mission professionelt og gennem frivillig indsats.
  • Mission skal inspirere til næstekærlighed og glæde.
  • Mission gennem BDM er en integreret del af Unitas Fratrums (Brødrekirkernes) mission.
 
Hvert år holder BDM missionsfest med ordinær generalforsamling. 
 
Ved missionsfesten aflægger BDMs formand og generalsekretær årsberetninger, der er med til at belyse bestyrelsens arbejde og BDMs udvikling. 
 
Vil du et spadestik dybere med BDM?
Download de relevante dokumenter til højre i menuen
 

Et lille stykke af Bibelen
hver dag