Få besøg

Det siger andre om et besøg af BDM

I kan få besøg af:

Knud Elmo Knudsen er pendlermissionær med bopæl i Christiansfeld

Med mere end 20 års erfaring som missionær med base i Kipili ved Tanganyikasøen i det vestlige Tanzania får I med et besøg af Knud Elmo Knudsen et stærkt og autentisk indtryk af livet som udsendt for BDM.

Knud har bred erfaring med evangelisation, byggeri af skoler, børnehjem, kirker, social omsorg og uddannelse i det østlige Afrika.

Som pendlermissionær er han ’still going strong’ med missionsrejser for BDM af 2-3 måneders varighed et par gange om året i Tanzania og DR Congo. Her løser han opgaver i tæt samarbejde med vores partnerkirker og tilser BDMs projekter.

Knud har et indgående kendskab til missionsarbejdet og kulturen i Afrika, og er en aktuel og levende formidler af BDMs arbejde og indsatsområder i mission.

Han tilbyder at medvirke med forkyndelse og fortæller gerne med særlig vægt på:

– Pionerarbejde i Øst-Congo: Evangelisation og diakonalt arbejde i områder, hvor der stadig er nogle som aldrig har hørt navnet ‘Jesus’.

– Et nyt kirkesamfund bygges op: BDMs pionerarbejde i Burundi, Rwanda og Kenya. Hvordan bygge et solidt fundament og følge op.

– Sundhed omkring Tanganyikasøen: Udfordringer i undervisning af basal sundhed og hygiejne for en tabt generation.

Kontakt Knud Elmo Knudsen på mail eller ring til sekretariatet på tlf. 3529 4820

Arngeir Langås er BDMs generalsekretær

Arngeir Langås tiltrådte i august 2021 som generalsekretær. Med rig erfaring fra missions- og udviklingsarbejde i andre organisationer og efter 8 år som missionær (2002-2010) i den lutherske kirke på Zanzibar har Arngeir stor indsigt i missionsarbejde i en foranderlig verden. Han er i tæt kontakt med hele organisationen, såvel missionærer, volontører og øvrige medarbejdere, og har fingeren på pulsen med vore projekter og partnere, nationalt og internationalt.

Arngeir Langås brænder for at komme rundt i hele landet, møde baglandet og fortælle den gode historie om evangeliet, der forandrer menneskers liv.

Det gør han med autentiske fortællinger fra de områder, hvor BDM er til stede krydret med personlige beretninger. Og så sætter han mission – i et bibelsk perspektiv – i fokus, så du inspireres og udfordres til at være med i Guds store mission.

Kontakt Arngeir Langås på mail, telefon 3529 4820 eller mobil 2928 1691.

Janna er fundraising- og projektmedarbejder i BDM.

Gennem sin uddannelse i Antropologi og kandidat i Miljø- og Konfliktstudier har hun beskæftiget sig med kulturforståelse og udviklingsprojekter.

Janna kan holde møder om BDMs arbejde funderet i historier fra missionsmarken samt præsentere konkrete udviklingsprojekter, som BDM gennemfører i Østafrika og Palæstina i samarbejde med lokale kirker og partnere.

Signe Kruse og Celia Skjerning er ungdomssekretærer i BDM med ansvaret for BDMs unge udsendte volontører i Tanzania og tidligere volontører, som efter endt ophold engagerer sig i BDMs arbejde i Danmark.

Ungdomssekretærerne tilbyder at medvirke til ungdomsmøder, børneklub eller lignende med en præsentation af BDMs volontørprogram og arbejdet blandt børn på børnehjem i Tanzania.

De deltager også gerne på ungdomsarrangementer med en stand, hvor de møder unge i øjenhøjde og deler ud af egne erfaringer fra deres volontørtid.

Kontakt Signe på mail, Celia på mail eller sekretariatet på telefon 3529 4820.

29
august
Frederikshavn Indre Mission
19:30
25
september
Bramming Indre Mission
19:30
2
oktober
Kredsmøde i Morsø Indre Mission
19:30
3
oktober
Kredsmøde i Morsø Indre Mission
19:30
Indlæs flere

Et lille stykke af Bibelen
hver dag