DR Congo

BDM og Brødrekirken i DR Congo

I to årtier har D.R. Congo været plaget af en blodig borgerkrig, som har kostet millioner af mennesker livet. I slutningen af 1980´erne blev Brødrekirken grundlagt. På trods af de vanskelige forhold, stor fattigdom og mange andre problemer, voksede kirken op igennem 1990´erne uden reel hjælp udefra

Hollandsk missionær tog initiativ

BDM havde i vinteren 2004-05 associeret missionær Bert Muizebelt fra Holland udsendt til byen Mwene-Ditu i det centrale D.R. Congo. Han skulle undersøge og vurdere muligheder og risici i forbindelse med en målrettet sundheds- og missionsindsats. Besøget førte i første omgang til oprettelsen af en netcafé, som den dag i dag er et godt aktiv for Brødrekirken i byen. Samtidig var rapporterne fra Muizebelt så overbevisende, at BDM lige siden – trods den politiske ustabilitet i landet – gradvist har øget sit engagement i D.R. Congo.

BDM samarbejder med Brødrekirken i DR Congo om flere projekter bl.a. netcafé, uddannelse, skoledrift, børnehjem, forebyggende sundhedsarbejde samt understøttelse af kirker og træning af deres præster og ledere.

I Uvira, nord for Tanganyikasøen, har vi siden 2015 drevet et børnehjem for forældreløse, handicappede børn.

Vi fik støtte fra Y´s Men´s Danmark til en skole for 300 børn i en flygtningelejr. På grund af borgerkrigen blev det ikke muligt at gennemføre. Så pengene er brugt til et hospital i Baraka.

Langs Tanganyikasøen står vi bag det forebyggende sundhedsprojekt ’Primary Health Care – Congo’ (PHC-C), som rækker ud til 22 små landsbyer på Congo-siden.

Mission og diakoni med den congolesiske Brødrekirke

Både BDMs formand Jørgen Bøytler og missionær Knud Elmo Knudsen har foretaget flere rejser til D.R.Congo. Der er store behov indenfor undervisning, sundhedsindsats og byggeri. Desuden har den langvarige konflikt i landet betydet, at millioner af mennesker fortsat har akutte behov for at få både materiel, psykisk og åndelig hjælp.

Derfor er der også brug for kristen mission og diakoni, hvor evangeliet forkyndes og befolkningen modtager undervisning, hjælp og omsorg.

Sundhed for alle

Primary Health Care Congo – et forebyggende sundhedsprojekt

Dit barn får pludselig høj feber, men vejen til hjælp er en fem timer lang bådtur, fordi søvejen er eneste vej til nærmeste sundhedsklinik.

Du får fødselskomplikationer eller problemer i graviditeten, men har ingen mobilforbindelse, der kan sætte dig i kontakt med en læge eller jordemoder. 

Dine børn er tørstige, men du må hente vand fra selvsamme sø, som fungerer som landsbyens kloak.

Sådan er hverdagen for tusindvis af fattige congolesere. De bor i et vidstrakt område langs kysten på vestsiden af Tanganyikasøen i det østlige DR Congo.

 Derfor har BDM – af Civilsamfund i Udvikling (CISU) – fået bevilget 3,5 millioner kroner til en ny fase i vores forebyggende sundhedsprojekt, som blev søsat i Tanzania tilbage i 2005. Sammen med lokale samarbejdspartnere fra Brødrekirken i D.R. Congo gøres der en målrettet indsats bl.a. for børnenes sundhed, kvindernes situation i forbindelse med prævention og graviditet samt kvinders rettigheder.

Projektet udgør en vigtig del af Brødrekirkens hjælpearbejde i 22 isolerede landsbyer i Moba-regionen på Tanganyikasøens vestkyst. Uvidenheden er på alle områder stor. Det forebyggende sundhedsarbejde har derfor vist sig at have en mærkbar effekt på levevilkårene og sundheden i de små fattige lokalsamfund.

Læs den seneste evalueringsrapport her.

Børnehjem for handicappede i Uvira

I partnerskab med Brødrekirken i det østlige DR Congo driver BDM et børnehjem for 60 handicappede forældreløse børn nær byen Uvira ved Tanganyikasøens nordlige ende

Børnehjemmet består af fem huse med plads til 12 børn i hvert hus. Hvert hus har en ”plejemor”, som sørger for børnene i hverdagen.

Krig, vold og konflikter har præget DR Congo i årevis. Det har efterladt tusindvis af børn i sårbare livsvilkår. Nogle har mistet begge forældre, andre er blevet efterladt under flugten fra voldelige militser.

Brødrekirken tager hånd om forældreløse

Brødrekirken i distrikt Kivu Sud har ansvaret for hundredvis af forældreløse børn i området. BDM har påtaget sig ansvaret for økonomien på børnehjemmet i Uvira, hvor der bliver sørget for mad, tøj, skolegang og behandling af op mod 60 handicappede børn. Derudover sørger vi for skolegang til yderligere 100 forældreløse børn.

Med projektet i Uvira har vi mulighed for – med god støtte fra danske kirker, foreninger, virksomheder og private donorer – at give nyt liv og håb til en børnegruppe, som ellers ikke bydes nogle livs- eller fremtidsmuligheder i DR Congo. Børnene går i den lokale skole integreret med andre børn fra landsbyen.

Giver børnene et værdigt liv

Det koster cirka 50.000 kroner årligt pr. hus at drive projektet. Med fem huse, der til sammen rummer 60 børn, er det et årligt budget i nærheden af 250.000 kroner. Udover børnehjemmet rummer området også en helseklinik og en skole til 350 elever i nærheden.

Perspektivet i indsatsen for de handicappede børn er at løfte børn, som er nederst på den sociale rangstige, ud af fattigdom og sult, bekræfte deres værdighed og rejse dem op til et liv med skolegang, sundhed og trivsel – som andre børn.

På det fattigstes side

Ud fra et kristent menneskesyn – at hvert eneste barn er skabt i Guds billede – yder vi dem omsorg og give dem tryghed og muligheder for at udfolde sig. Sammen med den congolesiske Brødrekirke stiller vi os på de fattigste og mest sårbare børns side, og forsvarer deres ret til at være her og være en ligeværdig del af samfundet.

HJÆLP DE FORÆLDRELØSE BØRN I D.R. CONGO