Bestyrelse

Jørgen Bøytler
FORMAND


Præst (PhD)
Lindegade 26
6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 1420 / 4036 1420
Steen Frøjk Søvndal
BESTYRELSESMEDLEM
(udpeget af Indre Mission)

Sognepræst
Åhavevej 2
7200 Grindsted
Tlf. 5190 9343
Christian Aagaard
KASSERER


Business Controller
Klokkevænget 7, Gjellerup
7400 Herning
Tlf. 2085 9420
Helene Kierkegaard Petersen

NÆSTFORMANDLæge
Rantzausgade 22A, 3, 2.
2200 København N
Tlf. 2683 9349
Marcus Østrem Gosvig Mørch
BESTYRELSESMEDLEM
(valgt af BDMs Unge)


Studerende
Ansgarvej 2
3400 Hillerød
Tlf. 2637 8275
Anna Øster Blenner Svennesen
BESTYRELSESMEDLEM
(valgt af Brødremenigheden)


Lærer
Nørregade 16B
6070 Christiansfeld
Tlf. 2160 6641