Bestyrelse

Jørgen Bøytler
FORMAND


Præst (PhD)
Lindegade 26
6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 1420 / 4036 1420
Steen Frøjk Søvndal
BESTYRELSESMEDLEM
(udpeget af Indre Mission)

Sognepræst
Åhavevej 2
7200 Grindsted
Tlf. 5190 9343
Christian Aagaard
KASSERER


Business Controller
Klokkevænget 7, Gjellerup
7400 Herning
Tlf. 2085 9420
Helene Kierkegaard Petersen

NÆSTFORMANDLæge
Rantzausgade 22A, 3, 2.
2200 København N
Tlf. 2683 9349
Marcus Østrem Gosvig Mørch
BESTYRELSESMEDLEM
(valgt af BDMs Unge)


Studerende
Henrik Hertz Vej 49, 1. th
8230 Aabyhøj
Tlf. 2637 8275
Anna Øster Blenner Svennesen
BESTYRELSESMEDLEM
(valgt af Brødremenigheden)


Lærer
Nørregade 16B
6070 Christiansfeld
Tlf. 2160 6641