Bestyrelse

Jørgen Bøytler
FORMANDPræst (PhD)
Lindegade 26
6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 1420 / 4036 1420
Anna Øster Blenner Svennesen
NÆSTFORMAND
(valgt af Brødremenigheden)

Lærer
Nørregade 16B
6070 Christiansfeld
Tlf. 2160 6641
Christian Aagaard
KASSERERBusiness Controller
Klokkevænget 7, Gjellerup
7400 Herning
Tlf. 2085 9420
Steen Frøjk Søvndal
BESTYRELSESMEDLEM & KLAGEANSVARLIG/COMPLAINTS OFFICER
(udpeget af Indre Mission)
Sognepræst
Åhavevej 2
7200 Grindsted
Tlf. 5190 9343
Lea Thusgaard Mortensen
BESTYRELSESMEDLEM
(valgt af BDMU)Teologi studerende
Kriegersvej 5, 8000 Aarhus C
Tel. 5131 5499