Vestbredden – Israel

Star mountain på Vestbredden

Star Mountain Rehabilitation Center er Brødrekirkens rehabiliteringsarbejde for børn og unge med psykisk og fysisk handicap lidt nord for Jerusalem tæt ved Ramallah på Vestbredden

I perioden 2016 til 2018 udviklede BDM med støttekroner fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) et projekt på og ud fra Star Mountain Rehabilitation Center.

Projektets formål har primært været kapacitetsopbygning og træning af børn og unge og deres familier, som lider af psykiske sygdomme og de tabuer, der er forbundet hermed i en mellemøstlig kultur.

I maj 2020 blev vi godkendt af Civilsamfund i Udvikling (CISU) til at fortsætte og udvide det tidligere projekt over de næste tre år via støtte fra Civilsamfundspuljen under DANIDA.

Projektet skal fremme inkludering af personer med intellektuelle handicap i 30 skoler i det palæstinensiske område, for at de kan leve et liv med mere værdighed. Projektet sker i et partnerskab mellem BDM og Star Mountain Rehabilitation Center.

håb i det Hellige Land

Brødrekirkens arbejde i Palæstina begyndte som et spedalskhedsarbejde i Jerusalem blandt både jøder, muslimer og kristne. Med statens Israels dannelse i 1948 ændrede dette sig.

Siden sidst i 1950´erne har centeret Star Mountain været omdrejningspunktet i et voksende arbejde for mentalt og fysisk handicappede, efterhånden som spedalskheden blev bekæmpet i området.

Fra spedalskhedsarbejde til rehabiliteringscenter

1867 Den tyske Baronesse von Keffenbrink-Ascheraden bygger udenfor Jaffa Porten i Jerusalem et hus til de mange spedalske hun møder i byen. De første tyske missionærer kaldes til arbejdet

1880 Brødrekirken overtager ansvaret for spedalskhedsarbejdet

1887 Med oprettelsen af hjemmet ”Jesus Hilfe” fortsættes arbejdet blandt spedalske og andre marginaliserede

1948 Få år efter staten Israels oprettelse lukkes arbejdet i Jerusalem ned

1957 Brødrekirken finder et nyt sted på Stjernebjerget, nord for Ramallah

1980 Indsatsen målrettes de psykisk handicappede efterhånden som spedalskheden bekæmpes helt i området

2016 BDM iværksætter et pilotprojekt med støttekroner fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU)

2020 BDM får godkendt et inklusionsprojekt med midler fra Civilsamfund i Udvikling (CISU)

Star Mountain
Star Mountain Rehabilitation Center

Inklusionsprojekt styrker børn med handicaps muligheder

Børn og unge med intellektuelle handicap skal have et værdigt liv. Det er formålet med et BDM-projekt, som forbedrer inklusionen i 30 skoler på Vestbredden

På Star Mountain arbejder man målrettet på at hjælpe en sårbar gruppe, der er meget udsatte for overgreb af forskellige slags. Alene fordi de er fysisk og/eller psykisk invaliderede. Her yder man en helhedsindsats for disse mange børn og unge med både integreret børnehave, skole- og autismeprogram, terapi, støttefaciliteter og voksenuddannelse.

Hvad er et psykisk handicap

At have et psykisk eller intellektuelt handicap betyder, at man mangler grundlæggende evner og færdigheder, som er nødvendige for at fungere i det daglige liv. Intellektuelle handicap varierer og forekommer i forskellige grader, fra milde til sværere grader af handicap. Nok kan disse handicappede lære nye færdigheder, men det tager længere tid for dem end for andre. Myndighederne vurderer, at der alene på Vestbredden bor cirka 9.000 mennesker, som lever med fysiske eller psykiske handicap. Mange af dem bor i området rundt om Ramallah, nord for Jerusalem, hvor rehabiliteringscenteret er placeret.

I praksis afskåret

I hverdagen bliver denne gruppe derfor ofte afskåret fra adgang til uddannelse, træning af færdigheder, jobmuligheder, sundhedsydelser og generel beskyttelse mod misbrug og overgreb.

I dette problemfelt er rehabiliteringsarbejdet ud fra Star Mountain gennem årene blevet et fyrtårn i de palæstinensiske områder. De anerkendes som nogle af de dygtigste på deres felt, og op mod 300 børn og deres familier er i direkte tilknytning til arbejdet på og ud fra centeret.

Fakta om projektet

BDM fik i 2017 gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling en donation på 900.000 kr. til at iværksætte et projekt, som skulle hjælpe intellektuelt handicappede børn og unge samt deres forældre.

Børn og unge i denne gruppe er særligt udsatte, og oplever ikke, at de har de samme rettigheder som andre borgere i området. Projektets mål er at inkludere nogle af børnene og de unge i skolerne, ligesom nogle af de unge får praktikpladser på virksomheder.

I juni 2020 fik BDM godkendt en ny ansøgning om støtte fra Civilsamfundet i Udvikling (CISU). De har bevilget et beløb på over 2,2 millioner kroner over de næste tre år.

Med relationen til centeret, som er blevet en helt central civilsamfundsaktør på Vestbredden, er BDMs opgave at bidrage til at projektet lykkes, og forfølge muligheder for vidensdeling med danske organisationer, som arbejder med psykisk handicappedes værdighed, muligheder og rettigheder herhjemme.

Fakta om projektets formål

  • fremme inklusionen af personer med intellektuelle handicap i 30 skoler
  • bevidstgøre børn og unge og deres familier om deres ret til uddannelse
  • beskytte børn og unge mod vold og misbrug
  • forbedre skoler og institutioners evne til at inkludere og beskytte børn og unge med intellektuelle handicap
  • politisk søge gennemførelse af politikker fra Uddannelsesministeriet og Ministeriet for Social Udvikling med henblik på en bedre inkludering og beskyttelse af de handicappede
Læs evalueringsrapporten for projektet her.

“De oplever ikke, at de har de samme rettigheder som andre borgere”