Sådan arbejder vi

Forkyndelse

Mission er forkyndelse! BDMs formål er at præsentere evangeliet, den kristne tro, til mennesker og medvirke til, at fattige menneskers tilværelse bliver bedre. Den kristne tro præsenteres gennem den direkte forkyndelse.

Kirken forkynder gennem gudstjeneste og sakramenterne og prædiker evangeliet. Kirken forkynder ved at støtte andre kirker, hvorfor vi også støtter evangelister og præster, der står i opgaver med Ordets forkyndelse. Når mennesker påtager sig ansvar for videregivelse af evangeliet er det mission.

Mission gennem BDM er
en integreret del af Unitas Fratrums mission

BDM er et folkekirkeligt missionsselskab, der har en særlig relation til Brødremenigheden. Unitas Fratrum (Brødrenes Fællesskab) er betegnelsen på det verdensomspændende Unitet, som alle Brødrekirker er en del af.

Undervisning

Mission er undervisning! Undervisning og oplæring i den kristne tros indhold er afgørende ud fra Missionsbefalingens tale om, at de, der har hørt evangeliet, også skal lære at holde alt det, Jesus Kristus har befalet.

Missionsbefalingen taler om, at vi skal lære dem at holde alt det, Herren Jesus Kristus har befalet. Derfor har undervisning i troen høj prioritet for BDM.

Undervisningstilbud gives gennem kurser og seminarer for forskellige medarbejdergrupper i Brødrekirken samt bibelskoleophold og uddannelse ved teologiske fakulteter.

Mission er også undervisning i andre fag, som udruster mennesker til at løse arbejdsopgaver inden for f.eks. diakoni, håndværk, og andre samfundsnyttige fag. Vi ønsker at forberede og udruste mennesker til at tjene Gud og til at tjene deres samfund og dermed udføre diakoni i bred forstand.

BDMs arbejde med undervisning sker ofte gennem udsendelse af missionærer, der har fokus på dette område, samt udsendelse af andre medarbejdere, der varetager nogle afgrænsede undervisningsopgaver i såvel kirker som på bibelskoler og teologiske uddannelsesinstitutioner.

Diakoni

Mission er diakoni! Jesus viste omsorg for det hele menneske. Ansvaret for at give den sultne mad og den syge medicin er en del af kirkens diakonale indsats.

BDM ønsker at hjælpe mennesker i nød. Målet er at tjene det hele menneske. Diakonalt arbejde er for os en både integreret og uadskillelig del af den missionsvirksomhed, der udøves. Den diakonale indsats bærer en værdi i sig selv. Det gælder også de tilfælde, hvor der ikke umiddelbart er mulighed for en mundtlig formidling af evangeliet.

Kirken i Afrika påtager sig et diakonalt ansvar. Sygdomme som spedalskhed, malaria og infektioner har været kendt længe, mens HIV/AIDS har en kortere historie. Kirkens diakonale ansvar kommer særligt til udtryk gennem BDMs arbejde omkring Sikonge hospital og sundhedsprojektet ’Primary Health Care’ omkring Tanganyikasøen.

Til det diakonale ansvar hører også bygning af skoler, så den opvoksende generation især i udkantsområder har adgang til undervisningsfaciliteter. BDMs volontører er aktivt engageret i Peter’s House, som er et børnehjem i Sumbawanga. Der hjælper de til med aktiviteter, lektiehjælp, mad, skolegang og andre forefaldende opgaver.