Missionsfest viste BDM som et levende missionsselskab

Brødremenighedens Danske Mission (BDM) sender missionærer til Tanzania og støtter landets Brødrekirke i at sende en missionær til Burundi. Mission er bevægelse, fastslog biskop Thomas Reinholdt Rasmussen ved gudstjenesten, der indledte BDMs missionsfest.

– Vi holder fast i at være et sendende missionsselskab og arbejder intenst på, at missionærkandidater har og får de kvalifikationer, de skal bruge i opgaverne.

Det sagde formand for Brødremenighedens Danske Mission Jørgen Bøytler i sin formandsberetning på missionsselskabets generalforsamling i Christiansfeld søndag den 14. maj.

Generalsekretær Arngeir Langås kunne med glæde fortælle, at en ny missionærfamilie er klar til at blive sendt til Tanzania 1. august: Bettina og Morten Poulsen skal sammen med deres to børn bo i Mwanza, hvor de skal støtte Brødrekirken i regionen.

100 år med spedalskhedsarbejde

Men missionærer sendes ikke kun ud fra nord til syd. Også en såkaldt syd-syd-missionær sendes fra Tanzania til Burundi. Mattias Kiligito skal støtte den unge Brødrekirke i Burundi ud fra sin lange erfaring som præst i Brødrekirken i Tanzania.

Det er i det hele taget vigtigt for BDM og Brødrekirkens provinser at give evangelister og præster en grundig teologisk uddannelse, ligesom også sundhedsarbejde står centralt for missionsselskabet. I oktober er det 100 år siden Brødremenigheden engagerede sig i forebyggelse og behandling af spedalskhed ud fra Missionshospitalet i Sikonge syd for Tabora i Tanzania.

Mission er bevægelse

Inden generalforsamlingen prædikede biskop over Aalborg Stift Thomas Reinholdt Rasmussen i Brødrekirken om missionsarbejdets essens.

– Mission er bevægelse, hvor Gud bevæger sig mod os, og vi bevæger os mod hinanden. Gud kom til os og bringer os tilbage til Gud.

Biskoppen talte imod tidens tendens til at enhver skal finde sig selv.

– Det lyder ensomt at primært skulle finde sig selv. Men Jesus kom for at føre os ud af egoets fangenskab og ind i fællesskab med Faderen. Det er mission og den dybeste tro, sagde han.

Seks missionærer og 16 volontører

Det åndelige får ben at gå på gennem BDM’s vidtforgrenede arbejde i Tanzania, DR Congo, Burundi, Albanien og på Vestbredden i Israel.

– Vi har netop afsluttet et sundhedsprojekt i Østcongo, hvor børnedødeligheden nu er faldet takket være oplysning om hygiejne og adgang til rent drikkevand, fortalte generalsekretær Arngeir Langås.

I Tanzania har BDM seks missionærer udsendt og i 2022 har BDMs ungdomsafdeling haft 16 volontører udsendt til at arbejde med børn i Sikonge og Sumbawanga.