Tanzania

BDM og Brødrekirken i Tanzania

Tanzania er landet, hvor BDM 'altid' har været. Fra begyndelsen i 1922, hvor de første otte danske missionærer blev udsendt, og frem til i dag har BDM været til stede med missionærer og unge volontører, der rejser ud for at gøre en forskel

BDM arbejder i partnerskab med Brødrekirken i tre kirkeprovinser: Rukwa-provinsen ud fra byerne Sumbawanga og Kipili, provinsen Vest-Tanzania omkring Tabora og Sikonge samt provinsen Lake Tanganyika ud fra byen Kigoma i den nordligste del af Tanganyikasøen.

Sundhed for alle

I snart to årtier har sundhedsarbejdet omkring Tanganyikasøen været et stort gennemgående projekt, som BDM har opbygget og været ansvarlige for. 

Det første ’Primary Health Care’-projekt blev søsat i 2005 med DANIDA-støttekroner og har siden involveret talrige danske og tanzaniske medarbejdere. I 2019 blev projektet på Tanzania-siden overdraget til de tanzaniske myndigheder og Brødrekirken i Rukwa-provinsen.

Projektet fortsætter i dag på Congo-siden af Tanganyikasøen i samarbejde med Brødrekirken i Øst-Congo, som er medansvarlige for projektets udvikling i samarbejde med de congolesiske myndigheder. 

Længere ud med den kristne tro

Kipili Bådmission

Forkyndelse, undervisning og diakoni ved Tanganyikasøen

BDMs missionsstation i landsbyen Kipili er udgangspunkt for et voksende diakonalt og missionalt arbejde langs Tanganyikasøen. Vi har en vision om at nå søen rundt med evangeliet i ord og handling. Og vi er godt på vej!

 

Isolerede landsbyer og menigheder

BDM understøtter gennem udsendte missionærer og volontører Brødrekirkens langsigtede arbejde langs søen, bl.a. førskole, træning og undervisning af præster og evangelister, evangelisation i landsbyerne, sundhedsarbejde og meget andet.

Langs Tanganyikasøen lever tusindvis af mennesker i øde egne og isolerede landsbyer. Behovene for sundhed, hjælp og bæredygtig udvikling er store.

 

Missionærer i Kipili

Siden januar 2019 har ægteparret Janice og Mads Refshauge Jakobsen arbejdet med at øge befolkningens mulighed for et sundt, oplyst og kristent liv i Tanzania. De er bosat på missionsstationen i Kipili, men arbejder i partnerskab med Brødrekirken i hele Rukwa-provinsen.

Hver uge samler de evangelister fra området til bibelstudie. I foråret afholder de ugelange seminarer for kirkernes ledere og i løbet af sommeren besøger de, sammen med et bredt sammensat team af evangelister, præster og sangkor, op mod 30 menigheder langs Tanganyikasøen.

At øge uddannelsesniveauet gennem relevant undervisning og bibelske studier i en tanzanisk kontekst er altafgørende for menighedernes liv, vækst og sundhed.

Håb og fremtid til børn og unge

Børnehjemmet Peter´s House

Med plads til 35 børn og unge driver Brødrekirken i samarbejde med BDM et børnehjem for tidligere gadebørn i byen Sumbawanga. BDM udsender unge volontører til Peter’s House to gange om året. De hjælper til på børnehjemmet med aktiviteter, lektiehjælp, mad, skolegang og andre forefaldende opgaver.

Sumbawanga er den største by i Rukwa provinsen med over 150.000 indbyggere. Brødrekirken har sit hovedsæde i byen og vi arbejder tæt sammen med kirken på flere områder.

 

De glemte børn

Børnene er ofte de mest udsatte i det tanzaniske samfund. Er der mange børn i den enkelte familie, ender de ind imellem på gaden. Det er hverken værdigt eller i orden ud fra et kristent menneskesyn. Derfor har BDM opført børnehjemmet Peter’s House sammen med den lokale Brødrekirke. Målet er at give børnene et hjem. og via skolegang klargør vi dem til at kunne uddanne sig og dermed forsørge sig selv og en familie i fremtiden.

Gadebørnene i området – dem, som ikke er heldige at få en plads på Peter’s House – kommer et par gange ugentligt for at få mad at spise og måske lidt tøj på kroppen i den kolde tid. Der er desværre så mange gadebørn i byen, at vi slet ikke kan hjælpe alle – men vi forsøger at hjælpe, hvor det er muligt.

 

Sådan gør vi

Peter’s House er opført i samarbejde med den lokale Brødrekirke. Projektet blev muliggjort gennem økonomisk støtte fra en større dansk erhvervsvirksomhed, som betalte alle udgifter i forbindelse med byggeriet og opstarten. Virksomheden har også støttet driften af projektet igennem flere år.

BDM bærer i dag medansvar for børnehjemmet. Vi arbejder løbende på at skaffe donationer og personlige bidrag til både driften og udviklingen af Peter’s House foruden nye volontører til de mange opgaver. Derudover er vores missionærer involveret i børnehjemmets udvikling og ledelse med rådgivning, sparring og tilsyn.

STØT BØRNENE PÅ PETER'S HOUSE

Sådan hjælper vi børnene videre

Vocational Training Centre (VTC)

Snedkerskole for unge mænd

I byen Sumbawanga støtter vi en snedkerskole i tilknytning til børnehjemmet Peter´s House. Her kan unge få en snedkeruddannelse i et forløb, der svarer lidt til EUC i Danmark. Efter endt uddannelse kan de unge få arbejde som håndværkere, og dermed skabe sig en levevej, hvor de på sigt kan forsørge en familie.

KARAKANA

Syskole for unge piger

I tilknytning til børnehjemmet Peter´s Houes har Brødrekirken drevet syskolen KARAKANA med plads til 12 elever. 

Skolen er i øjeblikket sat på pause, men en bolig til de systuderende er under opførelse. Skolen forventes at starte op igen i begyndelsen af 2025.

Diakoni, undervisning og sundhedsarbejde i Vest-Tanzania

Sundhed i Sikonge

Siden de første danske missionærer rejste ud i 1922, har BDM været involveret i Vest-Tanzania

BDM har udsendt missionærer, opført missionsstationer, pioneret en spedalskhedskoloni, grundlagt en bibelskole og støttet Brødrekirkens distriktshospital i byen Sikonge.

I mange år havde spedalskhedsarbejdet et særligt fokus, idet lægemissionær Steen Møllgaard Andersen var udsendt i perioden 2002-2019. Arbejdet ledes nu af lokale medarbejdere og revalideringen af spedalskhedspatienter integreres i dag, efter WHO´s anbefalinger, med det generelle sundhedsvæsen på distriktshospitalet i Sikonge.

Bibelskolen Lusangi Bible College blev grundlagt i 1959 på dansk initiativ med støtte fra BDM og Luthersk Mission. I 1970 ankom Kirsten Thomsen til Sikonge som lærer for missionærbørn. Senere blev hun underviser på bibelskolen og bestred frem til 2007 adskillige poster i sit missionærvirke både på skolen og i byen.

Lusangi Bible College uddanner i dag evangelister til Brødrekirkens arbejde med et 2-årigt studieprogram. BDM yder tilskud til opholdet for cirka 25 studerende via støttekroner indsamlet blandt BDMs venner i Danmark. Også flere danske Y´s Men´s klubber har gennem årene støttet renoveringen af bibelskolens faciliteter.

Missionærer styrker indre og ydre strukturer 

I januar 2021 udsendte BDM missionærparret Mia og Michael Toldam Korsgård til Sikonge, hvor de bistår Brødrekirken i en række opgaver bl.a. rådgivning, udviklingsprojekter, sundhedsarbejde, hospitalsadministration og renovering af bygninger.

Mia arbejder tæt sammen med hospitalets ledelse om at få organiseret alt fra medicinindkøb over økonomistyring til gratis behandling til de mest sårbare. Organisering er afgørende
for, at der den rette medicin på lager, at den kritiske patient overføres til
regionshospitalet i tide, og at de fattigste får behandling.

Michael rådgiver om kirkens byggerier og leder kirkens værksted i Sikonge. Han har også tegnet og budgetteret byggeriet af en katedral i Tabora, som han fører tæt byggetilsyn med. Herudover tegner og budgetterer han for opførslen af en ny kirke, præsteboliger, kontorer m.m. i hovedstaden Kigali i Rwanda. 

Parret har tre børn. Sammen med familien har BDM udsendt to unge volontører samt en lærer, som underviser de to ældste drenge.

38-årige Mia Toldam Korsgård og 39-årige Michael Toldam Korsgård vil gøre en forskel i en fattigere del af verden. I 2004 var de i Tanzania som volontører for BDM, og nu er de rejst ud igen som missionærer

 

Her præsenterer familien sig selv:

– Vi er en kristen familie på fem, der består af Michael på 39 år, Mia på 38 år, Halfdan på 11 år, Vilfred på 9 år og Eskil på 4 år. Michael er arkitekt og industriel designer og har arbejdet med produktudvikling i Kvadrat Soft Cells de sidste 12 år. Michael er glad for den praktiske del af arbejdet, hvor man har tingene mellem hænderne. Han er optaget af bæredygtighed og vil gerne bruge sit fag til at skabe noget, der gør en positiv forskel for mennesker.

Mia er sociolog med fokus på fattigdom, migranter og udviklingslande. Hun har i sin studietid arbejdet med udviklingsprojekter bl.a. i Kenya. De sidste mange år har Mia arbejdet i kirkelige organisationer i Danmark. Hun har været ansat i Caritas som national koordinator for hjælpearbejdet for migranter i Danmark samt parforholdskurset PREP. Senest har Mia arbejdet i Danske Kirkers Råd med kirkernes klima- og miljøarbejde samt dialog og dannelse på tværs af kirkesamfund i Danmark.

 

En klar fornemmelse

– Vi har begge, siden vi var ganske unge, oplevet et kald til at rejse ud og gøre en forskel i fattigere dele af verden. I 2004 tog vi derfor til Tanzania som volontører for BDM. Siden da har det været vores klare fornemmelse, at vi en dag skulle ud igen som familie. Det var ikke en fremmed tanke for os, for Michael tilbragte en del af sin barndom i Rwanda, hvor hans forældre var udsendt.

Det sidste år er tankerne om at rejse ud vokset i os. Det er en fornemmelse, som bedst kan beskrives som et kald. Vi havde oplevet et godt samarbejde med både med BDM og brødrekirken i Tanzania, da vi var volontører. Vi kunne også se os selv i BDMs måde at arbejde på, hvor evangeliet står helt centralt samtidigt med at mennesker fysiske behov for hjælp bliver mødt. Derfor er vi fulde af positiv forventning til de næste års arbejde i Tanzania.

 

Fakta: Fem facts om Mia og Michael

  • har rødder i spejderbevægelsen, hvor de som unge mødte hinanden på en spejderlejr
  • har siden 1998 været engageret i kirker, kirkeligt udviklingsarbejde og en række danske NGO´er på både frivillig og lønnet basis.
  • var i 2004 volontører for BDM i Tanzania. Her skrev de bl.a. artikler om BDMs arbejde, lavede portrætter af målgrupper og formidlede den afrikanske kultur til baglandet
  • udgav i 2006 bogen ”Tanzanias mange ansigter” med portrætter af tanzanianere
  • fik deres første barn i 2009 og har nu tre drenge, som går i førskole og hjemmeskole i Sikonge
MISSIONSARBEJDET I NORD-VEST TANZANIA

Mwanza

Nyt arbejde pioneres i Mwanza

I august 2023 udsendte BDM missionærparret Morten og Bettina Poulsen til Mwanza, hvor de bistår den lokale Brødrekirke. I deres opstartsperioder er deres hovedfokus at gøre sig bekendt med sproget og at kortlægge behov og udfordringer i de 30 forskellige menigheder i provinsen, der dækker et område større end Jylland. De fokuserer særligt på tre kategorier af behov, som er åndelige, materielle og sundhedsfremmende.

Det er over 15 år siden at BDM sidst have missionærer i Mwanza.

Bettina har en kandidat i socialt arbejde og har før udsendelsen været leder i Barnets Blå Hus under Blå Kors i Aalborg. Huset er et tilbud for børn, der vokser op i familier med rusmiddelproblematikker.

Morten har en kandidat i pædagogisk sociologi og var før udsendelsen assisterende leder på Bo- og støttecenter Løvdal, Aalborg Kommune.

Det er ikke første gang parret er udsendt. Morten har været leder af kostskoleafdelingen i den danske skole i Iringa, Tanzania, og Bettina har arbejdet som projektleder i en organisation i Kinas Yunnan-provins.

Sammen har parret to børn.