Burundi-Rwanda

Kirkebyggeri i Bujumbura i Burundi

I januar 2019 tog Brødrekirken i Burundi en ny kirkebygning i brug i Bujumbura. BDM gav penge til køb af grund og materialer, da kirken stod i en presset situation

Brødrekirken i Burundi måtte i 2018 nødtvungent lukke tre kirker i den tidligere hovedstad, landets største by Bujumbura, da regeringen vedtog en ny og mere restriktiv lov om kirkebyggeri. Det lykkedes dog med BDMs assistance at opkøbe en ny grund og få godkendt opførelsen af en ny kirke.

Volontører besøgte i 2019

I februar 2019 var seniorvolontører Birte og Kaj Bruun fra BDM på ophold i Burundi. Selvom byggeriet endnu ikke var færdiggjort, så var kirken allerede i fuld brug som Brødrekirkens nye samlingspunkt og hovedkvarter i byen. Bygningen møder således et stort behov og er helt nødvendig for kirkens arbejde og tilstedeværelse fremover. Der holdes nu tre gudstjenester om søndagen, og ægteparret Bruun deltog også i et ugelangt præste- og lederseminar.

– Den nye kirke er en stor, solid bygning, som bliver flot, når den står helt færdig. Og det arbejder de ihærdigt på. Når der holdes kursus, kommer præsterne med ægtefæller fra hele landet. De får betalt deres ophold, og de får tre gode måltider mad hver dag. Det er ikke nogen selvfølge for dem. Undervisningen står kirkens egne ledere for. De er dygtige og veluddannede folk. Vi bakker op, giver gode råd og deler vores erfaringer. Og så beder vi for og med dem, fortæller seniorvolontørerne Bruuns i BDMnyt nr. 2/2019.

Tak for dansk opbakning

Biskop og formand Pascal Benimana fra Brødrekirken er taknemlig for opbakningen fra Danmark og siger:

 – Når byggeriet står endelig færdig, vil kirken blive officielt indviet. Men ibrugtagningen af faciliteterne markerer allerede nu et håb om en ny begyndelse og en lysere fremtid. Vi takker Gud for, at vi nu lever op til myndighedernes krav til kirkebyggerier.

Brødrekirken i Burundi og Rwanda er en såkaldt ”Mission Province” i den globale Brødrekirke. Det betyder, at Brødremenighedens Danske Mission sammen med Brødrekirken i Tanzania hjælper kirkerne med kurser, træning af præster og ledere, støtte til kirkebyggeri og transportmidler for præster o.l.

Bujumbura var hovedstaden i Burundi, indtil regeringen i 2018 besluttede at gøre byen Gitega i den centrale del af landet til ny hovedstad. Bujumbura ligger, ligesom en stor del af BDMs arbejde i DR Congo og Tanzania, tæt på kysten ved Tanganyikasøen og udgør stadig landets kommercielle hovedstad.

Burundi er et af verdens fattigste lande. FN anslår (2018), at der er 11 millioner indbyggere. Ifølge Human Development Index lever mere end 75% af befolkningen under fattigdomsgrænsen. Dertil har landet af flere omgang fra 1972 til 2006 oplevet borgerkrige og blodige opgør mellem Tutsier og Hutuer, som har kostet flere end 300.000 mennesker livet. Siden 2006 har der dog været ro og nogenlunde stabilitet i landet.

Glæde over bibler i Rwanda

Covid-19-pandemien har også ramt Brødrekirken i det østafrikanske land Rwanda hårdt. Efterspørgslen på bibler er steget under nedlukningen

Da pandemien ramte i marts 2020, blev kirkerne prompte lukket ned i Rwanda. Siden anden bølge begyndte i januar 2021 har Brødrekirkens 8.000 medlemmer kun haft mulighed for at forsamles i små grupper i private hjem. Her har manglen på bibler vist sig at være et problem. Op mod 80 % af kirkens medlemmer har ikke en bibel, men mange har en tørst efter at kunne læse. En tørst som er vokset under coronakrisen, ifølge kirkens formand Jean Nepo Ndayambaje.

 BDM gav støtte til bibelindkøb

BDM har i flere år støttet Brødrekirkens udvikling i landet ved nordspidsen af Tanganyikasøen. Derfor reagerede vi da også hurtigt, da vi først i februar modtog en appel fra kirkens ledelse om behovet for flere bibler. Og i slutningen af februar kunne 500 nyindkøbte bibler så uddeles til små grupper af kristne, der mødes rundt om i hjemmene.


 Scholarships til præster

BDM støtter med scholarships til teologisk videreuddannelse på bachelor, master og Ph.d. niveau

BDM støtter teologisk uddannelse af præster og kirkeledere i DR Congo, Burundi og Tanzania. I begyndelsen af februar 2020 dimitterede én af dem, Jacques Bya’unda Byames. Han er præst og formand for Brødrekirken i DR Congo Kivu Sud, og afsluttede en bachelor i teologi fra Hope Africa University i Bujumbura i Burundi. Han fortsætter nu med at læse en master i teologi.

Jacques har i en årrække været en nøgleperson i BDMs samarbejde med Brødrekirken i DR Congo. Han besøger jævnligt børnehjemmet i Uvira, som vi understøtter økonomisk, og han tilser også det kommende skolebyggeri i flygtningelejren ved Goma i tæt samarbejde med vores pendlermissionær Knud Elmo Knudsen.

I Burundi har vi desuden ydet tilskud til generalsekretær Edouard Nsengiyumvas masterstudier i teologi, også i Bujumbura. At understøtte en kvalitetsuddannelse af Brødrekirkens præster og ledere har høj prioritet for BDM. Det langsigtede perspektiv i dette fokus er, at vi gennem uddannelse hjælper med at udruste og træne vores partnere, så de klædes godt på til lede, tage ansvar og tjene til menighedernes og samfundets bedste.

Udover Jaques og Edouard støtter vi i øjeblikket også pastor David Mgombele, som læser en Ph.d. Mgombele er generalsekretær for Brødrekirken i hele Tanzania.