Inklusion breder sig i skole og samfund

Af Janna Rabjerg Barrit, fundraising- og projektmedarbejder

Det skete i 2023:

Stjernebjerget Rehabiliteringscenter (SMRC) i Ramallah har siden 1982 kæmpet for at uddanne og inkludere børn og unge, så de kan få et værdigt liv i samfundet. Centret har inkluderende børnehave, grundskole fra 1. til 5. klasse og jobtræning.  

Vandt guld i 100-meterløb

En særlig opsigtsvækkende begivenhed var da et af børnene, Isam Abdelaziz, vandt guldmedalje i 100 meterløb ved Special Olympics World Summer Games i Berlin (se billedet).

”Isams dedikation, udholdenhed og ubestridelige talent har drevet ham til denne bemærkelsesværdige triumf!” skrev Stjernebjerget på Facebook efterfølgende. ”Hans utrolige bedrift tjener som inspiration for alle håbefulde atleter og minder os om, at med beslutsomhed og lidenskab er alt muligt!”

Centret rækker ud til børn og unge med mentale handicap fra 25 landsbyer og to flygtningelejre i det nordlige Ramallah. Her hjælper de med rehabilitering, blandt andet fysioterapi og ergoterapi. Desuden tilbyder de skolegang og underviser i praktiske færdigheder, så mennesker med handicap kan få et arbejde, blive økonomisk uafhængige og mere selvhjulpne.

Indvirker dybt på samfundet

I år har Stjernebjerget afsluttet et treårigt projekt, som har været finansieret af puljeorganisationen CISU – Civilsamfund i Udvikling – gennem BDM.

Projektet har dyb indvirkning på inklusion af børn og unge med mentale handicap i samfundet. Det har medført en betydelig stigning i opmærksomhed omkring deres rettigheder, beskyttelse og inklusion, både hos dem selv og deres familier og andre støttepersoner. Børnene har lært at beskytte sig selv mod misbrug og fået hjælp til at skelne mellem god og dårlig adfærd. Som resultat er deres familier blevet mere proaktive i at støtte deres børns beskyttelse og forfølge sager om misbrug.

Som led i projektet er 30 skoler blevet undervist i inklusion. Både lærere, skoleledere, elever og forældre har vist bedre forståelse for personer med mentale handicap, hvilket har resulteret i at 74 børn er blevet inkluderet i 28 almindelige skoler. Skolepersonale er begyndt at anvende de specialiserede ressourcer, der er stillet til rådighed af Stjernebjerget, til at øge indlæringen hos personer med mentale handicap.

Elever skaber handicapvenlige rammer

Ude på skolerne har SMRC etableret venskabskomitéer, der skal skabe grobund for venskaber mellem personer med handicap og de andre elever. Nogle af komitéerne har på egen hånd taget initiativ til at gøre de fysiske omgivelser på deres skole mere handicapvenlige. På en skole, hvor der manglede en rampe, indgik de i et samarbejdede med lokalrådet om få bygget en. På en anden skole kontaktede de lokalrådet for at skabe et sportsrum, hvor personer med handicap kan deltage i fysiske aktiviteter sammen med deres jævnaldrende.

Gennem projektet har SMRC styrket sin position som specialinstitution i samfundet. De er blevet en betroet reference for skolelærere med spørgsmål relateret til inklusion i uddannelse og beskyttelse af personer med handicap. De arbejder tæt sammen med relevante ministerier, der allerede har givet udtryk for, at de gerne vil have flere lignende indsatser fra Stjernebjerget Rehabiliteringscenter.