FN’s 17 verdensmål kan inspirere til bæredygtig mission

Der er bibelsk belæg for at engagere sig i alle 17. verdensmål. BDM er på forkant i flere af dem.

Man kan ikke være missionær, uden at også tage sig af lokalbefolkningens helt konkrete, jordnære og praktiske behov. Derfor kan FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling inspirere holistisk mission. Evangeliet retter sig mod hele mennesket til ånd, sjæl og krop. Missionsarbejdet involverer derfor også sundhed, uddannelse og fattigdomsbekæmpelse.

Verdensmålene blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. Målene skal frem mod 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling i verden. Brødremenighedens Danske Mission er på forkant i flere af dem, bl.a. 1-4 og 16-17.

Her er de 17 verdensmål med bibelcitater til eftertanke:

1. Afskaf fattigdom: ”Luk din hånd op… for alle trængende og fattige… (5. Mos. 5:11). Bring ”godt budskab til fattige…” Sæt ”undertrykte i frihed…” (Luk. 4:18).

2. Stop sult: ”Giv os i dag vort daglige brød” (Matt. 6:11). ”Giv I dem noget at spise!” (Matt. 14:14-21). ”…at du deler dit brød med den sultne… (Es. 58:7).

3. Sundhed og trivsel: ”Glad hjerte giver godt helbred…” (Ords. 17:22). ”…frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt.” (3. Joh. 2).

4. Kvalitetsuddannelse: Ordsprogene ”skal tjene til, at man forstår visdom og belæring…  de skal give den uerfarne kløgt… den forstandige skal erhverve livsvisdom… (Ords. 1:1-6).

5. Ligestilling mellem kønnene: ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.” (1. Mos. 1:27).

6. Rent vand og sanitet: ”Kom, alle I, der tørster, kom og få vand!… For som regnen og sneen falder fra himlen… sådan er mit ord… (Es. 55: 1, 11).

7. Bæredygtig energi: Gud ”lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.” (Matt. 5: 45).

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst: ”…en arbejder er sin løn værd… (Luk. 10:7). ”…din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. (Matt.: 6: 3).

9. Industri, innovation og infrastruktur: ”Alle har det håb til dig, at du giver dem føde i rette tid… du sender din ånd, og der skabes liv, du gør jorden ny. (Sl. 104: 30).

10. Mindre ulighed: ”Søg det gode og ikke det onde, for at I må leve… Had det onde, og elsk det gode, håndhæv retten i porten!” (Am. 5:14-15).

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: ”Jerusalem, Jerusalem!… Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne… (Luk. 13:34).

12. Ansvarligt forbrug og produktion: ”Og Gud velsignede dem og sagde til dem: Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den…” (1. Mos. 1: 28).

13. Klimaindsats: ”Fra hele jorden kom folk til Egypten for at købe korn hos Josef, for hungersnøden var hård på hele jorden.” (1. Mos. 41 – resultat af Josefs politiske håndtering af fødevarekrise).

14. Livet i havet: ”Her er det store og vidtstrakte hav, med sit mylder, umuligt at tælle, både små og store dyr!… Alle har det håb til dig, at du giver dem føde i rette tid…” (Sl. 104: 25, 27).

15. Livet på land:  ”Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren…” (Sl. 24:1). ”Du lader kilder springe frem i dalene… de giver vand til alle de vilde dyr…” (Sl. 104: 10-11).

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner: ”Lad ikke det gode, I har fået, komme i vanry.  For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.” (Rom. 14: 16-17).

17. Partnerskaber for handling: ”Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt.” (Jer. 29: 7).

Punkterne er hentet og bearbejdet ud fra Verdensmålsbogen – FN’s Verdensmål i lyset af den kristne tro. Bogen kan hentes her.