Unge bliver godt forberedt til Tanzaniarejse

Otte volontører har lige være på kursus for at få vigtig forhåndsviden, inden de rejser ud for at hjælpe til i BDM’s arbejde i Sikonge og Sumbawanga.

Snakken går livligt hen over bordet i Brødremenighedens lokale Duetten i Christiansfeld. Otte nye volontører får indblik i BDM’s missionsarbejde i Tanzania og lærer hinanden og Brødremenighedens Danske Mission (BDM) at kende. De er på et tre dages kursus, hvor de bl.a. får undervisning i kulturmøde, sundhed og kommunikation.

Fordelt på Sikonge og Sumbawanga

Anna, Daniel, Isak og Karoline skal til Sikonge, hvor de skal bo hos missionærfamilien Mia og Michael Toldam Korsgård og undervise deres børn i 10 måneder.

– Anna og Karoline skal være sammen med Mia og Michaels yngste, Eskild. De skal undervise ham, lave aktiviteter og være med ham i den lokale førskole, Cheke Chea. Isak og Daniel skal undervise de to ældste, Halfdan og Vilfred. Pigerne på Peter’s House skal primært være på børnehjemmet, hvor de gennem fire måneder skal tage del i børnenes hverdag med leg, snak og andre aktiviteter.

Det fortæller de to ungdomssekretærer Rebekka Brødgaard Knudsen og Emma Nørgård Kristoffersen, der står for kurset.  

– Der vil også være mulighed for at tilbyde undervisning til snedkerdrengene og børnene på børnehjemmet. Pigerne skal også besøge BDMs gadedrengeprojekt i Sumbawanga et par gange om ugen, oplyser ungdomssekretærerne.

Vigtigt at være godt forberedt

Det er vigtigt at holde volontørkurset, så volontørerne kan blive forberedt på bedst mulige måde, fortæller de.

– Det er ikke alt, vi kan forberede dem på herhjemmefra; meget drejer sig også om erfaringer, som de selv skal skabe. Dog er der essentielle områder, som er vigtige at have en forhåndsviden om, fx om sygdom og helbred og omsorgssvigtede børn.

Hvad har de fået undervisning i på kurset?

– Volontørerne har fået informationer omkring deres opgaver og de forskellige projekter, som de vil møde under deres ophold. BDMs pendlermissionær, Knud Elmo Knudsen, har været på besøg og fortalt om kristendommen i Tanzania. Derudover har de fået swahiliundervisning og har hørt om, hvordan man uden at være den primære omsorgsperson kan vise omsorg for børnene.

Håber at så et ”missionsfrø” i de unge

Volontøropholdet i Tanzania vil også betyde meget for de unge selv, forklarer Rebekka og Emma. Deres oplevelser og erfaringer fordeler sig på to niveauer, et personligt og et næstekærligt, forklarer de:

–  Det personlige niveau bygger på, at de unge rejser afsted for at få oplevelser, udvikle sig personligt og opleve en kultur, der er anderledes fra den de kender. Næstekærlighedsniveauet bygger på, at de unge får relationer til mennesker, som lever under andre vilkår, samt bliver en del af et lokalsamfund, hvor de har mulighed for at være noget for andre mennesker og være med i Guds mission om at udbrede budskabet om hans kærlighed.

Hvad betyder den for BDM at engagere de unge?

– For BDM betyder udsendelsen bl.a., at vi kan engagere unge i Guds mission og udvide de unges perspektiv på den verden, vi lever i. Derudover kan vi eventuelt så et missionsfrø i volontørerne, som de muligvis vil vende tilbage til senere i deres liv. 

De otte unge blev sendt afsted med fynd og klem ved en udsendelsesgudstjeneste i Korsalen i Søstrehuset i Christiansfeld fredag den 5. august. Omkring 30 deltog, deriblandt mange familiemedlemmer. Generalsekretær Arngeir Langås holdt udsendelsestalen, og BDM’s to ungdomssekretærer bad for de unge.