Udgivet den
Af:bdm#

Tabte sit hjerte til Tanzania

Robert Strandgaard Andersen udsendes som korttidsmissionær tre måneder i efteråret.

Sognepræst Robert Strandgaard Andersen rejser i begyndelsen af august tre måneder til Tanzania som korttidsmissionær udsendt af BDM. Han har fået orlov fra præstegerningen i Hjordkær i perioden, og fra stiftsudvalget for mission i Haderslev Stift nyder han desuden opbakning gennem projektet ”Præster uden grænser”.

Robert og hans familie har tidligere været udsendt af BDM i årene 2005-2009. Her underviste han på bibelskolen i Sikonge og på Brødrekirkens teologiske universitet i Mbeya. Da han kom hjem til Danmark, og blev sognepræst i Sønderjylland fandt han ud af, at han havde ”tabt sit hjerte til Tanzania”. Derfor har han flere gange siden besøgt landet, og også undervist i kirker og andre sammenhænge, når muligheden bød sit til.

Rundrejse venter

Denne gang skal Robert S. Andersen afholde seminarer i flere byer og undervise præster og evangelister i Brødrekirken, den Lutherske kirke, på bibelskoler og andre relevante institutioner. Og den 52-årige sognepræst glæder sig til igen at bruge sit swahili:

”Både i Brødrekirken og i den Lutherske kirke i Tanzania er der flere steder store udfordringer med påvirkning fra fremgangsteologiske strømninger”, siger Robert S. Andersen.

Han vil derfor afholde seminarer, som fokuserer på en klassisk luthersk teologi. Det skal hjælpe præster og evangelister til at ”rette ryggen”, som han formulerer det. En slags katekismus undervisning som skal styrke kirken i egen luthersk tro og praksis.

”Jeg vil undervise i klassiske temaer som nåde, de 10 bud, Fadervor, trosbekendelsen og dåben. Der er enormt behov for undervisning, der sætter fri fra en lovisk kristendom, som sniger sig ind som vildfarelser gennem en usund teologi og forkyndelse”.

Blev årets teolog

Siden hjemkomsten fra Tanzania i 2009 har Robert S. Andersen været præst i et landsogn og stortrives med det. Fuld af energi og altid parat til at se muligheder. Han ser sognet i sønderjyske Hjordkær som sit primære kald, men har bevaret et stort og bankende hjerte for international mission. Og et fokus på mission, som smitter af på hans virke både lokalt og internationalt. I 2020 blev han således kåret til årets teolog af Menighedsfakultetet i Aarhus. Kåringen tilfalder en teolog, der herhjemme ”på en særlig måde har virket til fremme af evangelisk luthersk kristendom”.

Kristus-centreret

I sin forkyndelse og sin teologiske tænkning er sognepræsten fra Sønderjylland Kristus-centreret og bevidst om, hvad der er centrum og periferi i kirkens liv. Gennem hans mangesidede virke er der flere, der har fundet eller genfundet deres kristne tro i området. Og fra august og tre måneder frem bliver det igen den tanzaniske kirke, som får glæde af hans inspirerende undervisning. Hustruen Britta slutter sig i øvrigt til ham i nogle uger under opholdet i Tanzania.