Udgivet den
Af:Bdm

Star Mountain lykkes med inklusion af børn med kognitive handicap

Sidst i februar besøgte BDMs generalsekretær handicapcenteret Star Mountain Rehabilitation Centre i Ramallah på Vestbredden i Israel. Her tager et visionært diakonalt arbejde sin form hos én af BDMs partnere. Arngeir Langås deler her sine indtryk fra besøget:

Besøg i Ramallah

For nyligt besøgte jeg en af BDMs partnere, nemlig Star Mountain, der ligger i Ramallah i Palæstina. Der er skøn udsigt over bjerge og dale, og på grunden ligger der fine bygninger i sandfarvet Jerusalem-sten, hvorfra et visionært diakonalt arbejde tager sin form.

Jeg besøgte sammen med Daniel Nygaard Madsen fra Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde for at monitorere et Danida-finansieret projekt, der drejer sig om inklusion af børn med kognitive handicap i skolerne.

 

Star Mountain

Star Mountain er nemlig et sted hvor børn med kognitive handicaps, blandt andet børn med Downs syndrom, får god undervisning og omsorg i et trygt miljø. Arbejdet udspringer af det spedalskhedsarbejde som Brødrekirken overtog og drev i Jerusalem helt tilbage fra 1880. Især tyske, men også danske missionærer, drev det diakonale arbejde. Men da spedalskheden forsvandt, fik arbejdet fra 1980 en anden målgruppe, nemlig børn med kognitive handicaps.

 

Projektet i sig selv

Specialklasser for børn med handicap kan være vigtige fordi, at børnene normalt ikke kan normalt  hænge med fagligt i særlig grad. Men der oprettes også venskabsgrupper på skolerne, bestående af andre børn, der kan bygge broer mellem eleverne og reducere drillerier. Kurser for lærere klæder dem på til at tilrettelægge undervisning for børn med kognitive handicap.  Både undervisningsministeriet og FNs flygtningelejre, hvor mange palæstinensere er permanent bosat, efterspørger kurser fra Star Mountain. Det er fordi, at den erfaring Star Mountain har erhvervet sig, er vigtig for at inklusion lykkes.

 

Samarbejde mellem civilsamfund og stat

Det projekt, vi kiggede på, er finansieret af den danske velfærdsstat (Danida), og er et eksempel på konstruktivt samspil i Danmark mellem civilsamfund (BDM) og staten (Danmark). Den samme model så vi i Palæstina, hvor civilsamfundet (Star Mountain) samarbejder med staten (Undervisningsministeriet og mange skoler) om en ny praksis i arbejdet med børn med kognitive handicap:  Inklusion i normalskoler. Er det så en god idé? Ja, hvis man tænker sig om og finder løsninger.

 

Teologisk begrundelse for diakonale projekter

Man kan spørge, hvorfor kirken skal engagere sig i arbejdet for børn med kognitive handicap?

Et svar er, at det for kirken igennem historien har været normalt at engagere sig i diakoni, som betyder ”tjeneste”.

Motivationen er Jesu eget eksempel, han som sagde om sig selv at ”Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange” (Mt 20:28).

 

Igennem Star Mountains særlige tjeneste har man lært, at børn med kognitive handicap er en udsat gruppe. De kan nemt udsættes for drillerier og endda seksuelle overgreb. I Palæstina, som mange andre steder, er det forbundet med stigma, hvorfor de gemmes væk af forældrene. Dermed får de ikke den uddannelse de ifølge palæstinensisk FN-inspireret lovgivning har ret på.

 

Fra kristent menneskesyn til universelle menneskerettigheder

Ja, for selv om nogle er skeptiske overfor al den snak om menneskers rettigheder i modsætning til menneskers pligter, så går der en logisk linje fra det menneskeværd, diakonien udtrykker, til dets beskyttelse i lovgivningen. Det kristne menneskesyn udtrykkes godt i flere bibelske tekster om Guds kærlige blik på hvert individ: ”For du er dyrebar i mine øjne, højt agtet og jeg elsker dig” (Es 43.5). Jesu lignelser om individets værdi, for eksempel det mistede får, den tabte mønt og den fortabte søn (Luk 15) får tyngde, når man sammenholder dem med Jesu opmærksomhed mod og praktiske hjælp til det enkelte menneske blandt samfundets svage og marginaliserede. Jesu ord og eksempel har inspireret kirkens diakoni til alle tider, og præger arbejdet på Star Mountain.

 

Teologi mod stigma

Omgivelserne kan også tænke karma-lignende tanker om familien; ”Hvad har de gjort galt, de som har fået et barn med handicap”? Imod disse tanker og holdninger kommer Jesu barmhjertige budskab i ord og handling: ”Hverken han selv eller hans forældre har syndet” (Joh 9.3). Og, ”Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig” (Mt 25.41).

 

Samfundsmæssige konsekvenser af profetiske eksempler

Selv om inklusionen udføres direkte overfor børn med kognitive handicap, kan en mulig konsekvens også blive, at samfundet blødes op og fremelsker omsorg og hensyn til ethvert menneske. Initiativet minder os om, at alle mennesker er forskellige, og at vores værdighed ikke varierer i forhold til funktionsgrad, alder, køn eller andet. Hjælpeløse kom vi hertil, og mange af os tager herfra i svag tilstand ved livets afslutning. I varierende grad har vi selv brug for omsorg i løbet af livet, og det at give omsorg burde falde os naturligt. Når enkelte får for tunge byrder at bære, som for eksempel børn med kognitive handicap børn, viser samfundet sine værdier, når det afhjælper børnenes forældre, så byrderne er til at bære. ”Bær hinandens byrder således opfylder I Kristi lov” (Galaterbrevet 6.2).

 

Inspirerende besøg

Det var en glæde og inspiration at besøge Star Mountain og lytte til de mange, der er engageret i projektet. Det gælder lærere, elever, rektorer, undervisningsministeriet, forældre, Star Mountain, CKU og BDM.

Mange steder i verden er statens indsats mangelfuld, eller kommer først i gang efter at kirker og andre organisationer har været pionérer, båret arbejdet og skaffet erfaringer. Når det offentlige så tager et større ansvar, bevæger man sig imod et mere barmhjertigt samfund, der er tryggere at leve i.

 

Læs mere om inklusionsprojektet på hjemmesiden for Center for Kirkelig Udviklingssamarbejde