Vestbredden: 90 personer fik hjælp i 2022

I løbet af 2022 har Star Mountain Rehabilitation Center hjulpet 90 mennesker med mentalt handicap til at få skolegang, uddannelse og engagement i samfundet.

Det seneste år har Star Mountain Rehabilitation Center haft travlt med at hjælpe de mest udsatte og skabe opmærksomhed omkring mennesker med handicap og deres rettigheder. Centret hjælper også lokalsamfundet til at tage ansvar på området.

Star Mountain Rehabilitation Center i Ramallah, Palæstina, er et af Brødremenighedens initiativer, der arbejder med personer med mentale handicap fra 25 landsbyer og to flygtningelejre i den nordlige Ramallah-region. Vi hjælper med rehabilitering, blandt andet fysioterapi, logopædi og ergoterapi. Vi uddanner i færdigheder, der kan bruges i dagligdagen, i grundlæggende akademisk uddannelse og erhvervsuddannelse, så mennesker med handicap kan få et arbejde, blive økonomisk uafhængige og mere selvhjulpne.

Star Mountain Rehabilitation Center (SMRC) har kæmpet for mennesker med handicaps ret til et værdigt liv siden 1982. Der er i øjeblikket fire programmer, herunder:

  • Inkluderende børnehave
  • Skole
  • Erhvervsuddannelse og beskæftigelse
  • Samfundsmobilisering

Vi er oppe på fuld kapacitet

I løbet af 2022 har centret fortsat hjulpet 90 mennesker med mentalt handicap, hvilket er centrets fulde kapacitet. Selvom udvikling og fremskridt ikke er let, har vores studerende vist stort engagement og stor tro og vedholdenhed. De har vist, at alt er muligt – især, når det gælder milde til moderate handicap. Børn og unge er bemærkelsesværdigt dygtige til at tilegne sig viden og selvstændighed i dagligdagen. Mange af dem går i almindelige skoler, og andre, der går videre til en erhvervsuddannelse, er i stand til at finde arbejde bagefter.

Vi står over for et dilemma i de svære tilfælde, som vi møder flere af, end de milde og moderate tilfælde. For selvom de har fuld ret til at få adgang til rehabiliteringshjælp, er SMRC på fuld kapacitet og kan ikke tage flere ind. Især fordi de fleste kommer fra meget fattige husholdninger, og vi ikke har råd til at ansætte flere medarbejdere.

Højdepunkter fra 2022

Med finansiering fra tyske GIZ, var SMRC i stand til at tilføje to meget vigtige medarbejdere til teamet: En psykosocial speciallæge og en ergoterapeut. To opgaver, der viste sig at være afgørende for vores elevers og deres familiers fysiske og sociale velvære. Desværre er stillingerne kun finansieret et år ad gangen.

Midt på året fandt fire af vores studerende job hos eksterne arbejdsgivere. Job, der hjælper dem med at blive økonomisk og socialt uafhængige. Det er vigtigt at bemærke, at deres arbejdsgivere er meget tilfredse med deres præstationer og har bedt os om at finde flere medarbejdere til dem.

I samarbejde med Palæstina Cirkusskole deltog en af ​​vores talentfulde elever, Mohammad Assis, i et akrobatisk show i Bremen, Tyskland. Mohammad har trænet med Cirkusskolen i flere år. SMRC har i syv år haft en aftale med Cirkusskolen om at uddanne elever.

I 2022 færdiggjorde vi byggeriet af en nye inkluderende bygning og legeplads, som er finansieret af Sternstunde. Den nye bygning vil give SMRC mulighed for at tage imod flere børn mellem 3 måneder og 6 år og med eller uden handicap. De vil fra en tidlig alder blive uddannet i inklusion og empati.

Der følger udfordringer med at genoptræne og uddanne mennesker med mentale handicap. Det bliver ikke nemmere af, at vi også må arbejde for at ændre samfundets holdninger til og opførsel over for mennesker med handicap. SMRCs samfundsmobiliseringsteam har slået til lyd for inklusion i mere end 15 år. De har været i stand til at ændre holdningen hos flere lokalråd under et to-årigt projekt “Inklusion af mennesker med handicap på lokalt plan”, som er finansieret af GIZ.

SMRCs team arbejdede med 12 lokalråd i Ramallah og Al-Bireh for at skabe opmærksomhed omkring handicaprettigheder. Formålet er at integrere rettighederne i kommunernes dagsordener. Ved projektets begyndelse havde kommunalbestyrelserne ingen data om personer med handicap i deres lokalsamfund. Efter kurserne begyndte flere af disse kommuner at opbygge deres egen database for at finde ud af, hvordan de bedst kan hjælpe mennesker med handicap.

Ramallah Kommune er en af ​​de største kommuner i de palæstinensiske områder og leverer ydelser til omkring 60.000 indbyggere. De bad SMRC udvikle en manual til kommunen, så de bedre kunne integrere behovene hos mennesker med handicap i alle aspekter af det kommunale arbejde.

Dura lokalråd har taget initiativ til at udvikle et ressourcerum, der skal levere rehabiliterings- og undervisningsydelser til børn med mentalt handicap og indlæringsproblemer. SMRC skal uddanne den rehabiliteringsmedarbejder, der skal arbejde i ressourcerummet.

“Inklusion af mennesker med handicap i palæstinensiske skoler” er et treårigt projekt, der har været i gang i to år. Det er finansieret af foreningen CISU – Dansk Civilsamfund i Udvikling – gennem Brødremenighedens Danske Mission. Dette projekt er blevet udviklet som svar på, at meget få børn med mentalt handicap inkluderes i almindelige skoler i Palæstina. Det skyldes pædagogernes manglende bevidsthed om børnenes ret til at blive inkluderet og uddannet på lige fod med deres jævnaldrende uden handicap.

SMRC-teamet arbejdede med rektorer, lærere, elever og deres forældre i 25 almindelige skoler for at øge deres bevidsthed om handicappede børns ret til uddannelse og inklusion.

Kurserne, som blev gennemført af SMRCs team for skoler, spillede en stor rolle i forhold til at flere børn med handicap blev inkluderet i disse skoler. Lærere lærte nye teknikker til at arbejde med børn med handicap. De andre børn lærte om rettighederne for børn med handicap, de lærte at acceptere og respektere dem og hvordan man gennem fortalervirksomhed kan hjælpe dem med at opnå deres rettigheder. Der blev oprettet et udvalg for venner af børn med handicap på hver skole. De skal gennemføre initiativer, der øger bevidstheden om og omfavner børn med handicap i skolen og samfundet. Det er vigtigt at bemærke, at dette projekt har SMRCs største ‘reach’ og vil have nået mindst 2.000 mennesker direkte ved udgangen af ​​projektperioden.

Konklusion

Fraværet af centrale offentlige ydelser til mennesker med handicap i Palæstina er en meget tung byrde på deres familiers skuldre og for de meget få organisationer, der hjælper dem. Disse organisationer kæmper for at kunne fortsætte sit arbejde i et givermiljø, der i øjeblikket har andre prioriteter. Derfor vil SMRC gerne takke alle givere, hvad enten de har bidraget direkte eller hjælper centret med at få adgang til finansiering fra andre institutioner og med at udvikle centrets arbejde.

Ranya Karam, direktør i SMRC