Udgivet den
Af:Bdm

Skole-donation flyttes til sundhedsklinik i DR Congo

Med en stor donation fra Y´s Men Danmarks regionsprojekt 2019-2020 skulle BDMs congolesiske partner, Brødrekirken i Østcongo, have opført en ny skole i et flygtningeområde ved Goma i DR Congo. Nu rykkes projektet imidlertid længere sydpå og ændres til et sundhedsprojekt.

En række særlige omstændigheder i området omkring Goma har igennem to år vanskeliggjort at gennemføre det planlagte skoleprojekt i flygtningeområdet. Ebola og Covid-19-udbrud , politiske ustabilitet efter et valg og en opblussen af kidnapninger og korruption ved økonomiske transaktioner er blandt årsagerne til, at projektet ikke har kunnet påbegyndes.  Efter flere overvejelser og en god dialog med vores partnere i Brødrekirken og Y´s Men region Danmark anvendes støttekronerne nu derfor til at opføre en sundhedsklinik i byen Baraka i Østcongo.

Baraka ved Tanganyikasøen

Baraka er en kystby med cirka 100.000 indbyggere i den nordlige ende af Tanganyikasøen. Byen er den tredje største by i provinsen Syd-Kivu, hvor BDM samarbejder med den lokale Brødrekirke. Byen ligger omtrent 100 kilometer syd for BDMs børnehjem for forældreløse børn i Uvira, og nogle hundrede kilometer nord for kyststrækningen, hvor BDM i foråret 2019 søsatte et stort sundhedsprojekt i 22 landsbyer.

Skal løfte sundheden

”Helbredstilstandene for især børn og gravide kvinder udgør en stor udfordring i Østcongo”, siger Jacques Bya’unda, formand for Brødrekirken. ”Der findes kun tre sundhedsklinikker i Baraka, og de opfylder slet ikke behovene for den almene sundhed. Derfor ser sundhedsmyndighederne med stor velvilje på vores initiativ, der vil forbedre de sundhedsmæssige forhold gennem et diakonalt projekt”, oplyser Jacques Bya’unda.

Kun 6 ud af 10 børn overlever

Ifølge statistikkerne er det kun 550 ud af 1.000 børn i området, som overlever deres femte år. Borgerkrigen har kostet mange mænd livet, og det har efterladt en stor gruppe sårbare kvinder og børn, mange enker og forældreløse børn. Epidemiske sygdomme som kolera og tyfus florerer ofte i området, sammen med alvorlige sygdomme som malaria, lungebetændelse og diarré.

Byggeriet er startet

Opførelsen af sundhedsklinikken i Baraka blev påbegyndt i september 2021. Her vil blandt andet gravide kvinder snart kunne søge behandling og hjælp før, under og efter fødslen. En mulighed som for mange ikke findes i dag. 

Byggeriet kan følges på Moravian Church Eastern Congos facebook side: Moravian Church Eastern Congo | Facebook

I DR Congo kan det være farligt bare at være barn eller gravid kvinde! Især hvis man bor i en af de mange små landsbyer ved Tanganyikasøen.
Knud Elmo Knudsen
Pendlermissionær

Sundhedsarbejdet (PHC-CONGO) ved Tanganyikasøen bringer hjælp til mange små og isolerede samfund langs søen.

I maj 2021 modtog de lokale sundhedsmyndigheder på kyststrækningen mellem Moba og Moliro 10 ambulancebåde med påhængsmotorer samt redningsveste til brug i sundhedsprojektet, som Brødrekirken og BDM samarbejder om. Ambulancebåde som kan tages i brug med det samme.

Fremover kan syge og gravide nu blive transporteret til en af de nærliggende sundhedsklinikker i området, hvor sundhedsprojektet er i gang.

Den forskel det gør

PHC står for “Primary Health Care” og er et sundhedsarbejde ved Tanganyikasøen i DR Congo, hvor BDM gennem vores partner blandt andet formidler basal viden om rent vand og sundhed.

I projektet, som blev søsat  i foråret 2019 med støttekroner fra Civilsamfund i Udvikling (CISU), gøres der en målrettet indsats for blandt andet rent drikkevand, børnenes sundhed og kvindernes situation under graviditet.

I landsbyen Nkorosha har de for eksempel fået en klinik med et særligt fødeafsnit med senge for mødre, en vandpumpe, en vandledning og en ambulancebåd, rapporterer vores partner fra Brødrekirken.

I samme by arbejder Brødrekirken tæt sammen med byrådet om at højne sundheden. Der er for eksempel oprettet en lokal sundhedskomite, som skal være med til at opbygge en lokal ansvarsbevidsthed for sundheden.

Det samme er sket, eller er på vej til at ske, i flere af de andre 21 landsbyer, som projektet spreder sig over på en 300 km lang kyststrækning i den sydlige del af Tanganyikasøen.