Gode fremskridt på workshop og hospital i Sikonge

Af Mia Toldam Korsgård, missionær

Det skete i 2023:

Sikonge Mission Hospital

Sikonge Mission Hospital dækker et område på størrelse med Jylland, der dog er mindre tæt befolket: 210.000 mennesker. Jeg arbejder som rådgiver for hospitalets ledelse med fokus på organisering og planlægning. Jeg er i praksis en del af den daglige ledelse sammen med overlægen, generalsekretæren og oversygeplejersken. Det er et godt team, som vil det samme med hospitalet, og som står sammen om beslutningerne – også når de er svære.

Et slidsomt arbejde

Arbejdet har længe haft fokus på at rette op: Økonomikontoret har med hjælp fra en økonomikonsulent fået optimeret både medarbejderstaben og økonomisystemet; vi har sammen fået overblik over og afbetalt gammel gæld til pensionsselskaber og sikret, at vi har fået flere faglærte sygeplejere og andet personale.

Det har på mange måder været et slidsomt arbejde, hvor vi har måtte minde hinanden om det lange perspektiv for at holde modet oppe.

Tid til at bygge op

Men især det sidste halve år har vi haft den glæde at se frugten af ændringerne, og det er blevet tid til at bygge frem for at rydde op: Økonomien er mere stabil, og vi har nu et budget at følge; vi har åbnet en klinik for genoptræning og fysioterapi; vi er ved at ansætte faglærte sygeplejersker til at løfte kvaliteten; der er renoveret bygninger og bygget ny indgang, og vi har indført et hjælpeprogram, der fritager de mest udsatte fra betaling.

Gratis behandling til udsatte

Det sidste er helt centralt for os som missionshospital. Der kommer hver uge patienter, som har brug for behandling, men som ikke kan betale. Derfor har vi ansat en socialrådgiver, som ud fra faste kriterier vurderer, om den pågældende patient har brug for gratis behandling. Med støtte fra bl.a. BDM får de mest sårbare nu behandling, medicin og evt. også mad og hjælp til hjemtransport. Det er en indsats, der redder liv, og som vi er meget stolte af.

Sundhedsseminarer

Et andet projekt, der også har fokus på de udsatte grupper er vores sundhedsseminarer. Støttet af BDM tager en kvindegruppe fra kirkeprovinsen hver måned med et team fra hospitalet ud i de små fjerntliggende landsbyer og afholder en kombineret gudstjeneste og seminar med det formål at oplyse om basal sundhed og rettigheder – især for børn og kvinder. Det er et fantastisk meningsfuldt arbejde at bumle ad støvede jordveje derud, hvor der ikke er mobilsignal, hvor medicinmanden stadig har stor magt, og hvor viden om sundhed er skræmmende lille.

Venskabshospital

I år har vi også fået et venskabshospital, idet Holbæk sygehus besøgte os i april med 20 læger, sygeplejersker og jordemødre med flere. De var her i otte dage for dels at lære om sundhed og hospitalsdrift på landet i Tanzania, og dels at lære fra sig til vores sundhedspersonale. Det var givtige dage for alle, og vi er ved at planlægge årlige besøg af mindre teams fra Holbæk så samarbejdet kan fortsætte.

Workshoppen er i fuld gang

På samme måde som på hospitalet ser min mand Michael også frugten hans arbejde med at bygge kirkens workshop op fra bunden. Workshoppen har til formål at skabe overskud til kirkens andre projekter og har nu fået styr på skatteforhold, samt fået licens og registrering som virksomhed.

Workshoppen har i år stået for renovering af hospitalets gamle administrationsbygning, opførelse af et nye indgangsparti, samt et mindemonument til dets 100 års-jubilæum.

Workshoppen har også renoveret undervisningsbygninger i kirkens grundskole i Sikonge og skal fortsætte med at renovere dens fysik- og kemilokale og andre bygninger, samt sikre ordentlige toiletforhold for eleverne, der bor på skolen.

Vandforsyning til hospitalet

På hospitalet er det store projekt med vandforsyning også fortsat. Der er opført endnu en stor vandtank, der er lagt nye rør til vandforsyning til opsamlingstankene, og der er støbt fundament til det første vandtårn, der skal føre vand ind på operationsstuen, så der ikke længere skal hentes vand i spande. Inden året er omme, skulle der gerne være opført 1-2 vandtårne mere, så der også bliver ført vand ind på bl.a. fødegangen.

Bæredygtigt skovprojekt

Workshoppen har netop fået støtte af BDM til at kunne begynde at skove træ, så den kan følge med de voksende ordrer. Umiddelbart lyder det jo problematisk at fælde træer, men faktisk er det et bæredygtigt, klimavenligt projekt. Dels er træ en klimavenlig ressource til byggeri i forhold til materialer som stål og beton, der ellers dominerer byggeindustrien i Tanzania. Dels er træfældning reguleret i Tanzania og kræver en licens til et bestemt område, hvor kun træer af en vis størrelse må fældes. Licenserne gives til områder med vild skov, der efter fældning ligger i ro og genplanter sig selv.

I Sikonge er der kun én person, der sælger lovligt træ og på grund af den manglende konkurrence, sælger han det dyrt. Det betyder, at almindelige folk tyr til det ulovlige, billigere træ, der skoves uden hensyn til klima og bæredygtighed. Når workshoppen begynder at skove træ, kan prisen på lovligt træ presses ned, og derigennem hjælpe med at komme den ulovlige klimabelastende skovning til livs.

Herudover fører Michael tilsyn med kirkebyggeriet i Rwanda, som skrider godt frem.

Krævende og givende hverdag

Udover arbejdet glæder vi os over hverdagslivet i Sikonge, hvor vi er blevet en del af lokalsamfundet og bruger fritiden på at deltage i begravelser, bryllupper, kirkens forskellige arrangementer, går på besøg i nabokonernes bagkøkkener, eller drikker en iskaffe bare os to på terrassen, mens børnene og nabobørnene leger omkring huset. Det er et på én gang krævende og givende hverdagsliv, men mest af alt så utroligt meningsfyldt.