Udgivet den
Af:Bdm

Sikonge: Det skete i 2022

Organisering er livsvigtigt

Sikonge Hospital har stærke værdier, en dygtig og troværdig ledelse, mange dedikerede medarbejdere. Det spiller en helt afgørende rolle i at sikre sundhedsydelser til et område på størrelse med Jylland. Men hospitalet mangler nogle systemer og klare procedurer og politikker.

På nogle områder mangelfuld organisering – fx med, hvordan patienter får svar på laboratorieprøver. På andre områder er der en praksis for, hvordan man gør, men den er ikke formaliseret eller nedskrevet, og mange ansatte kender den ikke – fx hvem, der kan godkende gratis behandling og medicin, og hvad der skal til for at få det. Det er meget sårbart, når der er uklare arbejds- og beslutningsgange, dels fordi det fører til fejl, og dels fordi kvaliteten af både behandlingen af patienterne og administrationen af penge og ressourcer bliver meget personafhængigt.

Derfor arbejder Mia tæt sammen med hospitalets ledelse om at få organiseret af alt fra medicinindkøb over økonomistyring til gratis behandling til de mest sårbare. Konkret har dette år budt på en studietur til et missionshospital i Mbeya, indføring af elektronisk system til apoteket, ansøgning af fondsmidler til efteruddannelse af hospitalets administrerende leder samt et større organisationsudviklingsprojekt, opstart af samarbejde med en økonomikonsulent, ledelsesseminarer, planlægning af informationssystem til patientoplysninger – og masser af dagligdags brandredninger, som gerne på sigt skulle blive færre efterhånden som hospitalet kommer op på et bedre niveau af organisering og planlægning. Ord som organisering, kapacitetsopbygning og procedurer kan lyde som rent papirarbejde. Men når det gøres med fokus på at løse dagligdagsproblemer, er det faktisk afgørende for, at der fx er den rette medicin på lager, at den kritiske patient overføres til regionshospitalet i tide, og at de fattigste får behandling.

Bibel og sundhed i fjerne landsbyer

Ved siden af har Mia hjulpet en initiativrig gruppe fra kirkeprovinsen, der tager ud i de helt fjerne landsbyer for at undervise i både Bibelen og sundhed. Det er et team af både præster, lægfolk og sundhedsfolk, der er gået sammen om især at nå nomadestammernes kvinder, fordi det er blandt dem børnedødeligheden er størst. BDM er netop begyndt at støtte aktiviteten, som Mia superviserer.

Der tegnes og bygges kirker

Michael har to primære arbejdsområder: Han rådgiver om kirkens byggerier, og han starter kirkens workshop i Sikonge op.

Som rådgiver har han i år planlagt og gennemført en større restaurering af vores missonærbolig i Sikonge, der er fra 1901. Han har også tegnet og budgetteret byggeriet af en domkirke i Tabora, som han fører tæt byggetilsyn med. Herudover tegner og budgetterer han for opførslen af ny kirke, præsteboliger, kontorer m.m. i hovedstaden i Rwanda. Michael forsøger ikke kun at udføre arbejde selv, men også at lære fra sig ift. vigtigheden af at planlægge, dokumentere og forberede byggearbejdet godt. Det er man ikke så vant til her, men det er afgørende for, at man kommer godt i mål.

Workshoppen er i gang

Workshoppen i Sikonge er også i gang. I år har Michael fået renoveret de gamle træbearbejdningsmaskiner, indkøbt håndværktøj, repareret det elektriske system og renoveret af en del af de gamle bygninger. Workshoppens ansatte har stået for renoveringen af et andet gammelt missionærhus samt volontørhus i Sikonge. Det er også under workshoppen, at det større arbejde med hospitalets vandsystem ligger. Indtil nu er de gamle vandtanke blevet renoveret, der er etableret tagrender og nedløb til de eksisterende vandtanke samt opført en ny 75.000 liters vandtank. Det sikrer, at der er nok vand og rent vand på hospitalet. Næste skridt er at renovere vandtilførslen – både mellem tankene og føre vand ind i bygningerne, sådan at f.eks. operationsstuen og fødegangen ikke skal hente vand i spande længere.

Kirkebesøg, seminarer og alt det løse

Herudover har året budt på masser af fine arrangementer, hvor vi indbydes som repræsentanter for BDM: Gudstjenester i små kirker langt ude på landet, dimension af elever fra Bibelskolen, kvindeseminar og lignende. Som missionærer har man aldrig helt fri og bliver viklet ind i alle mulige små lokale arbejder – men man er heller aldrig kun på arbejde, fordi det at se lokale evangelister dimitterer eller få lov at opmuntre lokale kvinder ved et seminar, samtidigt er så givende.

Fordi vores arbejde er så utroligt meningsfuldt, trives vi i vores opgaver, både når de er svære og frustrerende, og når de er lette og lykkes. Vi glæder os dagligt over gode lokale kollegaer uden hvem, vi aldrig ville nå nogen vegne.

Mia Toldam Korsgaard, missionær i Sikonge