Udgivet den
Af:Bdm

Hjælpen når frem til isolerede landsbyer

I DR Congo kan det være farligt bare at være barn eller gravid kvinde! Især hvis man bor i en af de mange små landsbyer ved Tanganyikasøen

Og hvis man bor i en landsby, hvor der i løbet af årets første kvartal blev registreret et malariadødstal på 24 børn og fire gravide kvinder, så fylder corona ikke på nær samme måde som mange andre steder i verden. Det kunne BDMs pendlermissionær Knud Elmo Knudsen berette i BDMnyt nr. 2/2020, da hjemvendt fra sin seneste Congo-rejse, netop da pandemien brød ud. Så er man bare glad, når man nu har fået en sundhedsklinik i landsbyen.

BDMs sundhedsprojekt (PHC) ved Tanganyikasøen i DR Congo bringer konkret hjælp til mange små og isolerede samfund langs søen.

Den 31. maj, på årets sidste forårsdag, modtog de lokale sundhedsmyndigheder på kyststrækningen mellem Moba og Moliro hele 10 ambulancebåde med påhængsmotorer samt redningsveste i sundhedsprojektet, som Brødrekirken og BDM samarbejder om. Ambulancebåde som kan tages i brug med det samme.

Fremover kan syge og gravide nu blive transporteret til en af de sundhedsklinikker, som Brødrekirken i samarbejde med BDM også har opført i det østlige DR Congo.

Den forskel det gør

PHC-sundhedsprojektet (Primary Health Care) ved Tanganyikasøen i DR Congo formidler basal viden om rent vand og sundhed. I projektet, som blev søsat af BDM i foråret 2019 med danske CISU-støttekroner, gøres der en målrettet indsats for blandt andet rent drikkevand, børnenes sundhed og kvindernes situation under graviditet.

I landsbyen Nkorosha har de for eksempel fået en klinik med et særligt fødeafsnit med senge for mødre, en vandpumpe, en vandledning og en ambulancebåd.

I samme by arbejder Brødrekirken i Øst Congo tæt sammen med byrådet om at højne sundheden. Der er nu oprettet en lokal sundhedskomite, som skal være med til at opbygge en lokal ansvarsbevidsthed for sundheden. Det samme er sket, eller er på vej til at ske, i de øvrige 21 landsbyer, som projektet spreder sig over på en 300 km lang kyststrækning i den sydlige del af Tanganyikasøen.