Nyt fra BDM i din postkasse

BDMnyt er udsendt til abonnenterne med nyheder, portrætter og rapporter fra arbejdslandene.

Endnu et BDMnyt rammer de danske postkasser i disse dage. Her kan BDM’s abonnenter, forbedere og givere modtage sidste nyt om missions- og udviklingsarbejdet i Albanien, Vestbredden, DR Congo og Tanzania.

Dette nummer er nemlig også et årsskrift, der giver et helikopterperspektiv på det vidtforgrenede arbejde. Der er både en personlig historie om den forskel, arbejdet gør, for almindelige mennesker, og en rapport om livets gang på missionsstationer, hospitaler, kirker og børnehjem.

Også BDMU har et opslag med fire små historier børnenes trivsel, uddannelse og fremtidshåb. Også her er en rapport om ungdomsforeningens arbejde i 2023.

Bladet kan læses online her.