Udgivet den
Af:Bdm

Nyt bestyrelsesmedlem og nye vedtægter

Ændringer i vedtægterne og i bestyrelsen for BDM.

På den årlige generalforsamling under missionsfesten blev vedtaget at slette en bestemmelse i vedtægterne om at bestyrelsesmedlemmer ikke kan genvælges efter deres fyldte 70. år. De reviderede vedtægter kan læses her. Du kan også finde årsberetninger fra missionsfesten og BDMs årsregnskab og læse mere om os her.

Ny ung indtræder i bestyrelsen

Bestyrelsen har desuden fået et nyt medlem i den 22-årige Marcus Østrem Gosvig Mørch. Han indtræder i stedet for Rakel Hauge Hoffmann som repræsentant for BDMs Unge i bestyrelsen.
  Marcus er gift med Elise og de bor i Åbyhøj i Aarhus. Han læser på landbrugsuddannelsen i Beder og præsenterer sig selv med disse ord: ”Mission, og især international mission, har altid fyldt meget i mit liv, da jeg er opvokset i en familie hvor flere har været udsendt som enten missionærer eller volontører, for henholdsvis BDM og Luthersk Mission. Mine egne erfaringer i arbejdet med international mission, har været delt imellem BDM og Sømandsmissionen. Som volontør for BDM startede jeg i Sumbawanga i januar 2020, men blev kaldt hjem i marts pga. Corona. Jeg rejste derefter ud igen i starten af oktober, denne gang til Kipili frem til midten af december. For Sømandsmissionen har jeg været volontør i Aasiaat i foråret 2019 og på Ærø i foråret 2021.
Jeg har siden, jeg kom hjem fra Tanzania haft et ønske om fortsat at engagere mig i BDM og BDMU’s arbejde, og glæder mig derfor over at gå ind i BDM’s bestyrelse som repræsentant for BDMU.”

Velkommen til Marcus i bestyrelsen – og en stor tak til Rakel for indsatsen!