Kvinders stemmer skal høres

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts giver mænd og kvinder på tværs af landegrænser opmærksomhed til kvinders store kulturelle og politiske bidrag til den verden, vi deler. Dagen giver i høj grad også anledning til at gøre opmærksom på uligheden, der stadigvæk eksisterer i kvinder og mænds muligheder. Denne ulighed er ikke forbi i Danmark, men måske endnu mere iøjnefaldende udenfor vores grænser. For eksempel er der mange steder, hvor det endnu ikke er naturligt at kvinder har lige vilkår i forhold til jobmuligheder eller at have en offentlig stemme i samfundet.

Ulighed forsvinder ikke af sig selv. Derfor arbejder BDM strategisk for at forbedre vilkårene for kvinder og gøre dem i stand til at forandre deres lokalsamfund.

Ligestilling – en del af Brødrekirkens DNA

Ligestilling er og har igennem tiden været en del af Brødrekirkens menneskesyn. Tidligt i kirkens historie, blev vi kendt for vores progressive syn på kvinders ansvar og evner som ledere. En af Brødrekirkens biskopper, John Amos Comenius, sagde for over 350 år siden:

Kvinder ”er også dannet i Guds billede og får del i hans nåde og i den kommende verdens rige. De er udstyret med samme skarphed i sindet og evne til viden (ofte med mere end det modsatte køn), og de er i stand til at opnå de højeste positioner, da de ofte er blevet kaldet af Gud selv til at herske over nationer, til at give gode råd til konger og fyrster, til studier af medicin og andre ting, som gavner menneskeheden, ja, endda til embedet med at profetere og kritisere præster og biskopper. Hvorfor skulle vi dog oplære dem i alfabetet og bagefter jage dem væk fra bøgerne?”

Comenius skrev til uddannede mænd i et samfund, der systematisk og nogle gange brutalt nægtede kvinder muligheden for at forfølge deres egen følelse af kald og udvikle deres fulde potentiale. Han var et fremtrædende offentligt vidne til Brødrekirkens tro på, at alle Guds børn skulle værdsættes og opmuntres til at forfølge deres kald i verden.

I dag er der stadigvæk brug for fortalere for kvinder og deres potentiale – hvilket er særligt begribeligt i de egne, hvor BDMs arbejde finder sted. I samarbejde med de lokale brødrekirker arbejder BDM på at bemyndige kvinder, for at de bliver forbilleder og forandringsagenter i deres lokale samfund. Et eksempel herpå finder sted i den Demokratiske Republik Congo.

En stemme i samfundet

I den Demokratiske Republik Congo dør 846 fødende kvinder pr. 100.000 fødsler. Til sammenligning dør ca. 5 kvinder pr. 100.000 fødsler i Danmark. Tallet fra den Demokratiske Republik Congo er et landsgennemsnit. I de fjerne østlige egne af landet er det langt værre. Der er mødredødeligheden så høj, fordi adgangen til mødresundhedspleje er yderst begrænset.

Sammen med den lokale Brødrekirke arbejder BDM gennem et sundhedsprojekt på at mindske mødredødeligheden. Der bygges sundhedsfaciliteter med fødeafsnit; der bliver skabt adgang til sundhedsklinikker ved hjælp af ambulancebåde; og så undervises lokalbefolkningen i god hygiejne, sygdomsforebyggelse, og hvornår kvinderne skal opsøge sundhedspersonale i forbindelse med graviditet.

Ikke blot er målet med projektet at skabe bedre vilkår for kvinderne; arbejdet for ligestilling er også en del af måden som projektet implementeres på. Kvinder fra lokalsamfundet involveres nemlig strategisk i det lokale arbejde med fortalervirksomhed. Traditionelt er kulturen i den Demokratiske Republik Congo meget mandsdomineret, så det ligger ikke lige for at det er kvinder, der skal tage del i det organisatoriske arbejde. Desuden har mange af kvinderne begrænset uddannelse og flere kan hverken læse eller skrive. Men de kender til sundhedsproblematikkerne, for de har dem helt tæt på livet. Deres sårbarhed mærkes når deres børn bliver syge af drikkevandet, når de selv eller veninden møder komplikationer under graviditeten eller når en af deres nærmeste går bort i en alt for tidlig alder.

Ved at kvinderne inddrages i de lokale udvalg, er de med til at identificere områder, der skal udvikles i sundhedssystemet, og dette italesætter de overfor de lokale magthavere. På den måde får de en stemme i samfundet.

Kvinder – en drivkraft for forandring

Det er vigtigt at investere i disse kvinder – ikke kun for dem selv, men også fordi de kan være nøglen til at forandre hele samfundet. Digteren William Ross Wallace skrev engang “hånden, der vugger vuggen, styrer verden”. Kvinder – især mødre – har en afgørende indflydelse på samfundets fremtidige indretning. De opfostrer den næste generation og derved kan de potentielt have direkte indflydelse på hvordan verden kommer til at se ud.

Så lad os støtte op om kvinderne. I ord, handling og forbøn.