Kunsten at navigere mellem ligheder og forskelle

Arngeir Langås har skrevet en kommentar i førende udviklingsmedie om erfaringer fra mødet mellem muslimer og kristne på Zanzibar.

Mødet mellem kulturer kommer hurtigt til at handle om religion. Lande kalder sig kristne eller muslimske og politikere trækker på religionernes grundstof, når de argumenterer for visse værdier.

– Retorikken kan nemt give indtryk af et ”os” og et ”dem”, og at fx kristne og muslimer befinder sig i to helt forskellige og adskilte lejre. Men det er en sandhed med store modifikationer. For ja, de to religioner har forskellig historie og dermed også forskellig teologi på mange områder. Men der er også ligheder, overlap, der kan blive broer til forståelse og fælles fodslag i det flerreligiøse samfund. 

Sådan indleder generalsekretær Arngeir Langås en kommentar i Globalnyt om mange års erfaring fra arbejdet med fred og forsoning på Zanzibar.

Han tilføjer:

– Jeg har som generalsekretær for et missionsselskab naturligvis kristendommen som udgangspunkt. Jeg er endda så begejstret for den kristne grundfortælling og de deraf følgende værdier, at jeg hellere end gerne fortæller dem videre til andre. Men det udelukker ikke, at jeg kan glæde mig over, at andre mennesker tror på noget, der er større end dem selv. 

Indlægget er bragt Globalnyt, der er Danmarks førende medie om globalt udviklingssamarbejde. Hjemmesiden har 105.000 unikke brugere, og nyhedsbrevet sendes ud til omkring 6.500 modtagere.

Læs hele indlægget på Globalnyt her.