Kirkens fællesskab er en styrke og en udfordring

Dena Fortuzi fra Albanien deler sine erfaringer som præst for seks menigheder og et omfattende socialt arbejde. Små menigheder udvikler familielignende fællesskaber, der nemt kan få andre til at føle sig udenfor, sagde hun.

– Jeg vil gerne takke BDM på vegne af alle i menighederne i Albanien. Vi har været sammen med BDM siden starten. I er vores brødre og søstre, som har støttet os hele vejen gennem alle 31 år. Jeg er meget taknemmelig for i dag at kunne sige, at BDM er vores bedste ven!

Sådan indledte Dena Fortuzi sin tale ved Missionsfesten i Christiansfeld den 5. maj 2024. Dena er præst for Brødrekirken i Albanien og særlig gæst ved festen. Hun præsenterede kirkens menigheder og fortalte om gudstjenester, kvindegrupper, lektiehjælp til børn og nødhjælp til fattige.

Et arbejde, der ikke kunne udføres uden lokale medarbejdere.

– Jeg vågner hver dag med tak for vores lokale lægledere, som gør det muligt at betjene Brødrekirken i Albaniens seks menigheder. De er et kæmpe aktiv for vores kirke. Flere af dem arbejder også i frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet. Jeg er inderligt taknemmelig for dem alle!

Lille kirke med styrker og udfordringer

Dena Fortuzi gav et fint indblik i, hvordan det er at være lille kirke i Albanien. Der er nemlig både styrker og udfordringer, fortalte hun:

– En styrke er, at vi knyttes sammen som familie, fordi vi arbejder så tæt sammen. Vi kender alle hinanden. Og vi inviterer hele tiden nye med i vores fællesskab. I en lille kirke tæller man ikke, hvor mange, der kommer til gudstjeneste, men hvem, der mangler. Vores relationer er meget ægte. Derfor reagerer vi hurtigt på de behov, der opstår. Der er især brug for den pastorale omsorg og hjemmebesøg.

– Men vi har også svagheder, og det er godt at kunne indrømme dem. Ellers kan vi ikke vokse og finde styrke til at fortsætte. Det var særlig svært at fungere som kirke under Coronapandemien. Det tilbageslag lider vi stadig under.

Efter 31 år som kirke er det stadig en udfordring at inspirere medlemmerne til at give.

– Vi underviser jævnligt om at kirken er et fællesskab, hvor man ikke kun modtager, men også giver hvad du kan.

Ikke antal, men forvandling

– Mens vi har et stærkt fællesskab med hinanden, er det også en udfordring at inkludere nye medlemmer. Fordi de siger: ”Nå, det er en lille kirke, hvor alle kender hinanden; de er som en familie, der bruger meget tid sammen.” Folk får en følelse af, at kirken lukker sig om sig selv, så de ikke rigtig kan komme ind i fællesskabet. Den forhindring er vi meget bevidste om og prøver at fjerne.

Men i Lezha vokser kirken, fortæller Dena Fortuzi:

– Det handler ikke om, hvor mange, der kommer, men hvor mange, der oplever at deres liv bliver forvandlet af Guds nåde. Vi ser også, at kirkens medlemmer åbner sig for de nye, der kommer ind. Så der sker forandringer.

Tjener Gud og mennesker

Det er kirkens erklærede mission ”at følge Jesus Kristus og i kærlighed til vor Herre hjælpe andre mennesker og sammen arbejde trofast for Guds rige på jorden,” fortæller Dena Fortuzi.

– På den baggrund forsøger vi også at bekæmpe fattigdom ved at møde behovene hos mennesker omkring os. Dette er pejlemærke for vores fremtid: At tjene Gud og mennesker. Og det kan vi kun gøre ved at styrke lederskabet i vores kirker, at undervise menighederne i Bibelen og betjene det lokalsamfund, vi er en del af.

Dena afsluttede sin tale med tak til BDM’s formand Jørgen Bøytler for støtte og opbakning gennem mange år og for generalsekretær Arngeir Langås’ besøg i Albanien tidligere i år.

Brødrekirken i Albanien blev stiftet for 30 år siden, men startede allerede i juni 1993 sin første søndagsskole i Tirana efter årtiers religionsforbud. I dag har kirken omkring 300 medlemmer fordelt på seks menigheder i Tirana, Bathore, Burrell, Lezha, Elbasan og Pogradec.