Udgivet den
Af:bdm#

Genforeningen og BDM

På Valdemarsdag den 15. juni 1920 blev Sønderjylland dansk. Tyskland havde tabt en verdens krig, og to afstemninger havde afgjort, at Danmark fik den nordligste del af Slesvig, mens Sydslesvig og Holsten forblev tysk. Genforeningen fik også betydning for Brødremenighedens Danske Mission (BDM)

BDM ER ET af de eneste danske missionsselskaber, hvis hovedsæde findes syd for Kongeåen, som i perioden 1864-1920 efter den Anden Slesvigske Krig, som Danmark tabte, udgjorde grænsen til Tyskland.

Allerede i 1843 stiftedes Nordslesvigsk Missionsforening, en indsamlingsforening, som begyndte med at samle penge ind til at drive skolerne for børn af frigivne slaver på De Dansk Vestindiske Øer. Hovedsædet var Christiansfeld. Missionsforeningen blev stiftet af danske mænd med Brødremenighedspræsten N. J. Holm i spidsen. Formålet udviklede sig med tiden til at yde støtte til Brødremenighedens missionsarbejde, derunder også at udgive et dansksproget missionsblad.

Da BDM blev dansk

Efter genforeningen var det vigtigt at understrege det danske tilhørsforhold, og navnet blev derfor ændret til Brødremenighedens Danske Missionsforening, med tryk på ”Danske”. Foreningens ledelse tog nye initiativer i årene efter genforeningen, og BDM fik snart hovedansvaret for missionsarbejdet i Vest Tanganyika (nu Vest Tanzania). Dette ansvar varetog man frem til 1961, hvor Brødrekirken i Vest Tanzania blev selvstændig, og BDMs rolle ændrede sig til at være en ligeværdig partner, gennem udsendelse af missionærer og ved at yde støtte til kirkens evangeliserende og diakonale arbejde.

En lige linje fra 1920 til 2020

Efter genforeningen gik der knap to år inden det første store hold missionærer, otte i alt, i 1922 blev sendt til Unyamwezi i Tanganyika. Her samarbejdede BDM i de første år med den engelske Brødrekirkes Missionsorganisation. I dag, næsten 100 år senere, arbejder vi stadigvæk i Unyamwezi: det er en del af Brødrekirken i Vest-Tanzania, men også dele af Rukwa Provinsen og Lake Tanganyika Provinsen er Unyamwezi.

Evangelisation, undervisning og diakoni er den dag i dag BDMs hovedindsatsområder i en foranderlig verden, mens den lige linje i BDM går fra genforeningen i Sønderjylland til tilstedeværelsen i Østafrika, i Brødrekirkens verdensomspændende mission gennem et dansk-afrikansk partnerskab.