Udgivet den
Af:Bdm

Familie på mission med mening

Vand, kirkebyggeri, sundhedsoplysning og administration. Det er nogle af arbejdsopgaverne for Mia og Michael Korsgård Toldam i Sikonge, Tanzania.

Kære alle sammen, her kommer en hilsen fra Sikonge fra Mia, Michael og vores børn, Halvdan, Vildfred og Eskild. 

Sådan begynder Mia og Michael Korsgård Toldams videohilsen til BDM’s missionsfest den 14. maj 2023.

Se videoen her:

På videoen fortæller Mia:

Vi har det godt her i Sikonge. Børnene går i deres egen lille skole med de seje volontører som lærere. Eskild er hver dag til legetid i den lokale førskole. For Halvdan og Vildfred er ugens højdepunkt, når der er fodboldtræning på kirkens secondary-skole med volontørerne som trænere.

Michaels hverdag er delt mellem opstart af workshoppen i Sikonge og tegne- og rådgivningsarbejde på forskellige byggerier i kirkeprovinsen.

Tømrerværksted uddanner unge

Formålet med at genstarte workshoppen er dels at give mulighed for at bære dygtigt kvalitetshåndværk i Sikonge, og dels på sigt at kunne give uddannelse og derigennem en levevej til unge, der ikke har mulighed for at gå den boglige vej.

Workshoppen har renoveret den gamle bordfræser, som er en stor hjælp ved fremstilling af døre, som efterspørgslen vokser og vokser på.  Til det skal der bruges træ. Ved at få tilladelse til lovlig skovning gennem officielle kanaler, vil workshoppen kunne levere en bæredygtig byggeressource i et marked, der ellers er præget af beton, stål og aluminium af tvivlsom kvalitet. 

Bliv selvforsynende med vand

Workshoppen arbejder også med et længerevarende vandprojekt på Sikonge Hospital. Vandreservoiret er udvidet med 115.000 liter.  Det gør, at hospitalet kan samle nok regnvand til at klare sig hele regntiden og et godt stykke ind i tørtiden, uden at skulle købe vand.

Workshoppen er så småt i gang med næste fase, hvor vandet skal føres hele vejen ind på de vigtigste afdelinger. F.eks. på fødegangen, hvor der indtil nu hentes vand i spande. 

Tegner ny kirke i Rwanda

I Kigali, Rwanda, har Michael tegnet en stor kirke, kontorer og præsteboliger. Han er rådgiver på byggeriet, og ved hans besøg i april kunne han glæde sig over, at arbejdet endelig er kommet rigtigt i gang, og der er kommet dygtige folk på sagen. 

Det store kirkebyggeri Tabora, som Michael har tegnet på og rådgivet omkring det sidste års tid, står snart færdigt, og kirken skal indvies i oktober. Men den er allerede taget i brug, så der er vist ingen tvivl om, at den vil blive brugt godt.

Flere uddannede sygeplejersker

Jeg selv, Mia, arbejder fortsat på hospitalet, hvor jeg er rådgiver for ledelsen omkring alt det, der ikke er direkte sundhedsfagligt. Jeg er heldig at have dygtige kolleger, der har mod til at udvikle hospitalet, så jeg får lov at være med til at skabe nogle forandringer i måden hospitalet kører på.

F.eks. har vi fornyeligt ændret markant sammensætningen af de ansatte, så vi kan få flere uddannede sygeplejersker hos patienterne, og ad den vej løfte kvaliteten af behandlingen. Et andet eksempel er, at vi lige nu er i fuld gang med at lave procedure for, hvordan vi kan give gratis behandling til de fattigste.

Vi skal sikre lige behandling til alle, vi skal samtidig fange de mest sårbare i et område, hvor fattigdom er udbredt, og så skal det være simpelt og praktisk anvendt i hverdagen på et hospital. Vi gør os umage med det her arbejde, fordi noget af det, der gør os til et missionshospital, er at sikre behandling til dem, der ikke kan få hjælp andre steder.

Oplysning om hygiejne redder liv

Udover fattigdom, så er en anden hindring for at nå alle med behandling, den manglende viden om basal sundhed. Hver eneste måned, så dør små børn af malaria og gravide kvinder under fødslen, selvom de kunne være reddet, hvis de var kommet til hospitalet i tide.

De kommer typisk fra små, fjerne landsbyer, hvor viden om sundhed er skræmmende lille. Hver måned kører en minibus med en læge, præster og biskoppens kone i minibus ud ad det bombede jordveje for at holde en kombineret gudstjeneste og seminar om sundhed og rettigheder.  Det er et initiativ, der er startet blandt en gruppe lokale kvinder, og som BDM støtter.

Jeg har endnu ikke kørt hjem fra sådan en tur uden mindst én gang og haft gåsehud over, hvor meget mening det her projekt giver.