Udgivet den
Af:Bdm

DR Congo: Det skete i 2022

Sundhedsprojektet

Siden maj 2019 har BDM i samarbejde med MCEC (Moravian Church Eastern Congo) og CISU gennemført et sundhedsprojekt på en 400 km lang strækning langs Tanganyikasøen, fra havnebyen Moba til den zambiske grænse. I alt 22 landsbyer er blevet serviceret med undervisning i forebyggende sundhed samt forbedring af faciliteter som fødeafsnit, ambulancebåde, radiostationer, vandledninger og brønde.

Da BDM allerede i perioden fra 2012-17 havde kørt et lignende projekt via PHC (Primary Health Care) i Kipili, blev hovedvægten i dette projekt lagt på ejerskab, ansvar og kommunikation/samarbejde de forskellige offentlige instanser imellem. Det lykkedes for en stor del gennem et ’Score Card’ undervisningssystem, hvor man får de offentligt ansatte ledere til at komme ud i landsbyerne, hvor de aldrig før har sat deres fod, for at komme i dialog med manden på gulvet. At det lykkedes i en kultur, der ellers er præget af en professionel afstand embedsmænd og borger imellem, der langt overgår vor forestilling, skyldes især at projektet benyttede sig af veluddannede ledere, som kunne tale dets sag.

Den omstændighed, sammenholdt med den nedgang i børnedødeligheden fra ca. 21 til 16 procent, som projektet kunne dokumentere, skaber grundlag for et håb om, at de investeringer, der er foretaget ved etablering af forbedret adgang til behandling og nemmere tilgang til rent vand, ikke blot bliver noget kortvarigt, men vil have en længerevarende indflydelse på de små samfund og medvirke til udvikling på lokalt plan.

Projektet er nu officielt afsluttet med en overgivelse af alle investeringer til de ansvarshavende komitéer i landsbyerne, administratoren for distriktet samt distriktslægen, som begge står direkte under guvernøren for Tanganyika Provins.

Projektet har haft store udfordringer i de godt 3 år, der er gået. En vandstandsstigning i søen har skyllet en tredjedel af husene væk i alle landsbyer; Corona og forsamlingsforbud lagde hindringer i vejen for undervisning og vanskeliggjorde den direkte monitorering og opfølgning, hvilket medførte forsinkelse og yderligere forlængelse. Administratoren for projektet trak sig uden varsel tilbage, hvilket medførte en administrativ omstrukturering for det sidste halve år. Trods dette kan vi se tilbage på et projekt der i store træk har bidraget til en positiv udvikling i et tilbagestående samfund.

Et færdigt projekt afføder et nyt, og derfor er forarbejdet allerede i gang til en ny ansøgning for strækningen fra Moba og nordpå til Kalemie, hvor forholdene stadig er lige så dårlige, som dem vi fandt ved projektets start syd for Moba. BDM ser det stadig som en diakonal udfordring i forkyndelsen at medvirke til at nedbringe den fysiske lidelse hos folk i trængte omgivelser.

Baraka:

Færdiggørelsen af et sygehusprojekt for mødre/børn i byen Baraka v. Tanganyikasøen støttet af Y’s Men og ISISE-Fonden. Bygningen til 25 sengeliggende mødre står færdig, men mangler endnu inventar og udstyr til fødsler og behandling. Når det er på plads vil der fra staten blive akkrediteret uddannet personale til at tilse patienterne.

Uvira:

Børnehjemmet i Kakusi for forældreløse børn med handicap står i en udviklingsfase, hvor der bør tages stilling til en strukturændring. Mange af børnene er nu nået til det udviklingstrin, hvor der er behov for en højere uddannelse, som ikke kan fås i nærmiljøet, hvorfor de er nødt til at flytte til selve Uvira. Vore intentioner er at give dem mulighed for en diplomuddannelse, som er forudsætningen for at kunne finde beskæftigelse indenfor staten eller den private sektor. Derefter vil de selv vil kunne arbejde sig frem eller videre til en højere uddannelse. Flere af dem har gennemgået ortopædiske operationer og har fået tilnærmelsesvis normal førlighed. Tidligere var det kun muligt at få disse opperationer i Rwanda, hvilket var ret kostbart, men nu har der åbnet sig en mulighed i regionshovedstaden Bukavu, hvilket reducerer omkostningerne betragteligt.

Børnehjemmet fik tildelt en pris fra LEGO Medarbejdernes Jubilæumsfond til etablering af et fiskeriprojekt i forbindelse med børnehjemmet, som ligger ud til Tanganyikasøen. Projektets intention er at bidrage til de leveomkostninger, der er forbundet med opretholdelsen af børnehjemmet og dets videreudvikling. For projektmidlerne er der indkøbt en båd, påhængsmotor, fiskenet, liner, kroge og lignende.

Brødrekirken i Østcongo

Kirken modtager halvårlige tildelinger fra BDM. Hovedparten af disse penge går til etablering af kirkebygninger i de menigheder, der befinder sig ned langs med søbredden samt enkelte oppe i bjergene. Ud over kirker ser Moravian Church Eastern Congo (MCEC) det også som sin opgave at bidrage til landets udvikling, hvorfor de vægter undervisningssektoren højt. Foruden skolen i Kakusi ved Uvira er der skoler i Moba, Kirungu, Mulunguzi, Kansenge, Zongwe og Kabwe (i alt ca. 3.000 elever).

Arbejdet blandt pygmæerne på grænsen mellem provinserne Tanganyika og Syd Kivu, har længe ligget stille på grund af uroligheder i området. Situationen er nu bedret, hvorfor dette arbejde trænger sig på som endnu en udfordring.

Knud Elmo Knudsen, frivillig medarbejder og pendlermissionær