Tanzanisk kirkeleder til BDM: Tilliden vokser mellem os

– Verden er en landsby, hvor vi deler ressourcer med hinanden. Der er masser af forståelse mellem BDM og Brødrekirken i Vest-Tanzania, fortæller Dick Mlimuka fra kirkens stiftsråd.

Har kristen mission ødelagt den lokale kultur i Tanzania?

Det bramfri spørgsmål er rettet til Dick Mlimuka, der som medlem af stiftsrådet i Brødrekirken i Vest-Tanzania besøgte Christiansfeld i maj for at deltage i partnerskabskonference og missionsfest i Brødremenighedens Danske Mission (BDM).

Og han svarer lige ud ad landevejen:

– I vore dages verden er der ikke noget, der hedder Europa eller Afrika, Danmark eller Tanzania. Vi er alle sammen en del af verden. Der er sket en enorm udveksling og sammenfletning af produkter og ydelser på tværs af landene.

Verden er en landsby

– I dag har jeg slips på. Er jeg så virkelig en afrikaner? Jeg ser jo mere britisk end tanzanisk ud! smiler Dick Mlimuka, der ud over opgaverne i stiftsrådet også driver en lokal udviklingsorganisation.

Han fortsætter:

– Verden er en landsby, siger vi i dag. Vi deler ressourcerne med hinanden. Ligesom vi har siddet her i Christiansfeld til en to dages partnerskabskonference og delt liv sammen. Der er masser af forståelse mellem os, og tilliden til hinanden vokser. Det er meget vigtigt. Men det sker ikke automatisk; det er noget, der opbygges over mange år.

Missionen sætter spor

Dick Mlimuka fortsætter:

– Når man besøger byer som Nzega og Itigi, kan man høre rygtet: Den og den missionær har været her. Man kan se kirker opført og man har oplevet forskellige typer missionsarbejde. Kommer man til Sikonge, vil man med det samme få øje på hospitalet. Det blev oprindelig bygget af britiske missionærer, men det er danskerne, der har været med til at drive det og stadig hjælper til i dag.

Jeg er selv et vidne om det, fortsætter Dick Mlimuka:

– Da jeg var en lille dreng og boede omkring 600 kilometer fra Sikonge, kom der en hollandsk læge fra Spedalskhedshospitalet dér for at tjekke børnene og se, om der var tegn på spedalskhed. Tænk, han kom over så stor en afstand for at hjælpe os dengang i 1960’erne! Det var altså en stor præstation. Vejene var meget dårlige dengang.

Veluddannede præster er kirkens rygrad

– Der er ikke én borger i og omkring Sikonge, der ikke har været tilset af en læge på hospitalet eller ved hjemmebesøg. Det er et af missionens aftryk i området. 

– Desuden har missionen sørget for en ordentlig teologisk uddannelse til vores præster, så de i dag er kirkens rygrad. Før var de evangelister, der prædikede evangeliet i nye områder, men med to års teologisk uddannelse er de nu langt mere  grundfæstet i troen. Det meget vigtigt for Brødrekirken, at præsterne bliver ordentligt uddannet.