Andagt: Lad os sætte virkelig pris på mennesker

For myndighederne bliver menneskers værdi opgjort i penge. For Gud er mennesker en værdi i sig selv…

Hvad ser du i et lille barn, der hviler i sin mors skød, mens det kigger op på dig med store, nysgerrige øjne? Ser du noget uendeligt værdifuldt, uerstatteligt, unikt? Vil du værne om det og beskytte det for enhver pris?

Ja, sådan har jeg det med mine børnebørn. Alt andet er ligegyldigt, bare de har det godt.

Sådan ser de danske myndigheder ikke på de børn, der er kommet her til lands på flugt fra krig og terror. Og derfor ser de heller ikke de unge, de voksne, de ældre. Måske fordi de ikke ser dem ind i øjnene, men kun stirrer på computerens regneark.

En ny rapport fra Udlændinge- og Integrationsministeriet konkluderer, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er en udgift for samfundet på 27 milliarder kroner (2019).

Så fik de den!

Begrebet ”værdi” er åbenbart noget helt andet for Udlændingeministeriet, end begrebet repræsenterer for mig og mange andre forældre og bedsteforældre. Og for Gud.

For myndighederne er menneskers værdi opgjort i penge. For Gud er mennesker en værdi i sig selv, uerstattelige, uvurderlige, helt udenfor enhver skala. Og når vi brænder for evangeliet til hele mennesket, indebærer det, at mennesker må vi beskytte og tage os af for enhver pris. Ja, penge betyder ikke noget i den forbindelse. De er vores medmennesker.

Som Jesus sagde: ”Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.” (Markus 10:45).

Det er en farlig glidebane at opgøre menneskers værdi i, hvad de yder for samfundet. Det ved enhver, der blot kender en smule til den europæiske historie. For så ligger det snublende nær at også kigge skævt til ældre, syge, personer med handicap, arbejdsløse, førtidspensionister.

Tænk, hvis vi skulle udstille, hvad alle disse befolkningsgrupper koster for samfundet?

Nej, lad os sætte virkelig pris på vores medmennesker. Den rigtige slags pris. Ikke en prisseddel, men ægte værdi. Mennesker er skabt i Guds billede og derfor uvurderlige.