Andagt: Ordet står i centrum

For ”den, der hører”, bliver dagligdagen aldrig fyldt med ligegyldigheder, fordi der altid er noget, der skal gøres, og fordi det, der skal gøres, er blevet pålagt af en højere instans.

Andagt af Knud Elmo Knudsen, frivillig medarbejder og missionær

Paulus skriver: ”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.” (Rom.10,17). Og for at citere Jesus direkte: ”Den, der har ører, skal høre!” (Matt. 13,43).

Ordet står i centrum – det, der høres, siges eller skrives. Det gjorde det på Jesu tid og det gør det stadig. For at fremme forståelsen af det sagte brugte Jesus lignelser, så tilhørerne kunne forestille sig billederne i fantasien.

I dag benytter man sig af illustrationer, fotografier og film, som ofte har tilbøjelighed til at fastlåse folk i bestemte forestillinger, hvorved deres egen fantasi nedtones, og muligheden for at påvirke folk i forskellige retninger øges. Det ser vi dagligt i både verdslige og religiøse sammenhænge, hvor fokus er sat på at ensrette menneskers opfattelse.

Intet andet i verdenshistorien har været så misbrugt som ’ordet’, netop fordi troen kommer af det, der høres. Den, der har ordet i sin magt, har også magt til at føre eller forføre folk. Derfor er det vigtigt, at vi altid er opmærksomme på, hvem autoriteten bag ordet er: om det er den, der fører ordet, eller om den ligger i Kristi ord. For Paulus var der ingen tvivl om, at den lå hos Jesus og dermed kom fra Gud.

Jesus lagde heller ikke skjul på, hvor han havde sin autoritet fra, da han sagde: ”Den, der har ører, skal høre!” Der er tale om et bud: ”Du skal” – ligesom i kærlighedsbuddet: ”Du skal elske…!” Her hjælper det dig ikke, at du som mange unge mennesker i dag lidt ligegyldigt svarer: ”Jaaah, jeg har hørt det!” (ofte fordi de ikke har forstået alvoren).

Hvorfor? Fordi det netop kun drejer sig om dig og dit forhold til Gud. Overfor Gud står du altid alene, og når han pålægger dig et ’skal’, bliver det dit ansvar og kan ikke tørres af på andre. For den, der hører, bliver dagligdagen aldrig fyldt med ligegyldigheder, fordi der altid er noget, der skal gøres, og fordi det, der skal gøres, er blevet pålagt af en højere instans, følges det op med hjælp, vejledning og inspiration, så den, der således står i den højestes tjeneste, ikke står alene i arbejdet.

Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde. (
N.F.S. Grundtvig)