100 års-jubilæum fejret med manér

Sang, dans, taler og fællesspisning for 500 mennesker markerede det kirkelige sundhedsarbejde siden 1923 ud fra Sikonge Mission Hospital i Tanzania.

Af Mia Toldam Korsgård, missionær, og Svend Løbner, redaktør

I værkstedets store hal sad 500 mennesker og bevægede sig i takt til musikken fra et børnekor, der dansede, så sveden drev af dem. Det var en taksigelsessang for de mange mennesker samlet for at fejre Sikonge Mission Hospitals 100 års-jubilæum.

Hele byen på den anden ende

Sikonge summede af forberedelser hele ugen. Flere kor havde skrevet særlige sange til anledningen, så der hver eftermiddag var kor i gang med at øve alle steder. En masse håndværkere var i gang med at få et mindemonument og et nyt indgangsparti færdigt på hospitalet. Syerskerne havde travlt med at få folks ordrer på nyt tøj klar. Kyllinger blev kørt ind fra de små landsbyer til slagtning, og det måtte annonceres, at man skulle gå til frisørsalonen i god tid, så alle ikke skulle have flettet hår samtidigt.

Fredag morgen mødte alle hospitalets ansatte ind tidligt og alt fra læger til rengøringsfolk gjorde hele hospitalet hovedrent. Lørdag morgen tog alle ansatte deres hvide jubilæums t-shirt på med det sejrende lam broderet på.

Nysgerrige børn i vinduerne

Først blev der delt gaver ud til alle indlagte: Juice, sæbe og et opmuntrende kort. Så begyndte gæsterne at strømme ind: Kirkeledere fra Østcongo, Burundi, Rwanda og Uganda, ledere fra andre kirkesamfund og byens moskeer, politikere fra nær og fjern, tidligere ansatte, naboer, kirkemedlemmer fra hele distriktet og partnere fra udlandet.

Jubilæumsfejringen begyndte på hospitalet med fællessang, hvorefter mindemonumentet blev afsløret og indviet. Derefter gik forsamlingen op til workshoppens store hal, som hurtigt blev propfuld. Gennem alle vinduer kunne man se ansigter af børnene, der nysgerrigt fulgte med i en festgudstjeneste med hjertelige hilsener fra gæster, rørende taler, masser af sang og dans, og til sidst et festmåltid, hvor alle 500 mennesker blev mætte – også alle de nysgerrige børn.

Operationsbordet var en dør

Jørgen Bøytler deltog på vegne af BDM. Han prædikede og skitserede hospitalets historie:

– I dag står det klart, hvad grundlæggelsen af Sikonge Mission Hospital har betydet for kirkens sociale engagement. Allerede få år efter grundlæggelsen bekæmpede man sovesyge, og der blev større og større fokus på de spedalske. Det udviklede sig til Kidugalo Spedalskhedshospital og landsbyer for mennesker, ramt af spedalskhed.

Det var Dr. Keewill, der grundlagde Sikonge Mission Hospital for 100 år siden. Lægemissionæren var udsendt af Brødrekirken i England og begyndte det medicinske arbejde i 1923 med hustruen Addie som eneste assistent. I 1929 fik parret assistance af sygeplejerske og jordemoder Margrethe Pedersen fra Danmark.

– Det første operationsbord var en gammel dør med fire træstolper som ben. Det medicinske arbejde startede i en hytte af rå brædder, hvor der både var slanger, insekter og støv. I den hytte foregik undersøgelser, operationer, fødsler og andet hospitalsarbejde, fortalte Jørgen Bøytler og viste billeder fra den første tid.

Kirke for hele mennesket

Allerede før Sikonge Hospital blev grundlagt, blev der åbnet klinikker i Kitunda, Usoke, Ipole, Tabora og ved andre stationer, hvor der også blev åbnet skoler, fortalte Jørgen Bøytler.

– Som kirke støtter vi det hele menneske. Sunde og oplyste mennesker er værdifulde for samfundet og kan hjælpe dem, der ikke kan selv. Alt dette gør vi i lyset af evangeliet, der frisætter mennesker.

– Mit ønske er, at Brødrekirken også fremover ser det som sit kald at være kirke for alle mennesker i alle livets aspekter, sluttede Jørgen Bøytler sin jubilæumstale.